Eesti turult kõrvaldatakse tooteid kõige sagedamini keelatud koostise tõttu

Euroopa Liidu ohtlike toodete kiirhoiatussüsteemi aruandest selgub, et peamiselt kõrvaldatakse Eesti turult tooteid, mille keemiline koostis ei vasta seadusandlusele. Tarbija üks põhiõigustest on nõuda ja saada oma elule, tervisele ja varale ohutuid tooteid, mis on üheks peamiseks prioriteediks kogu Euroopa Liidus.

2017. aastal teatati Eestis nõuetele mittevastavast tootest Euroopa Liidu ohtlike ainete kiirhoiatusüsteemi 24 korral. Kõige sagedamini valmistasid probleeme tekstiili- ja kosmeetikatooted ning mänguasjad. 79% juhtudest oli toodete koostises aineid või kemikaale lubatust suuremas koguses. Lisaks kõrvaldati turult tooteid, kuna nende kasutamisega võib kaasneda lämbumisoht (13%) või kuulmiskahjustused (4%).

Kemikaalidega seotud riske oli Euroopa Liidus keskmiselt 22% ja Eestis 79%.

Tarbetoodetes kasutatakse palju erinevaid aineid, et anda toodetele soovitud omadusi – kindlat lõhna, värvi või veekindlust. Ohtlikuks peetakse aineid, mis võivad oma omaduste tõttu kahjustada tervist, keskkonda või vara.

Euroopa Liidus tervikuna teatati kõige enam mänguasjade (29%), sõiduvahendide (20%) ning riietusesemete, tekstiili- ja moekaupade nõuetele mittevastavusestt (12%). Näiteks Lätis tähendati enim laste hooldusvahendite ja laste varustuse ohtlikkust (31%) ja peaaegu pooltel kordadel teavitati Leedus mänguasjadega kaasnevatest riskidest.

Vastavalt kaardistatud andmetele oli 2017.aastal enim ohuteavitusi Saksamaal (354 korda) ja kõige vähem Islandil (3 korda). Eelmisel aastal kiirhoiatussüsteemi kaudu edastatud 2201 hoiatusteatega üle Euroopa käivitati peaaegu 4000 järelmeedet. See näitab, et kõik riiklikud asutused on süsteemi kaudu edastatud teateid jälginud ja võtnud kasutusele meetmed, mis aitavad muuta turgu tarbijate jaoks ohutumaks.

2003. aastal Euroopa Liidus kasutusele võetud kiirhoiatussüsteem võimaldab liikmesriikidel kiiresti vahetada info turult kõrvaldatud ohtlike toodete kohta. Kiirhoiatussüsteemi lisatakse ligi 50 uut hoiatusteadet nädalas. Euroopa Komisjon jätkab tööd kiirhoiatussüsteemi arendamise nimel. Tulevikus soovitakse anda kasutajatele võimalus lugeda hoiatusteateid kõikides ELi ametlikes keeltes.