Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, näiteks erinevate toodete väikesemahulised tootjad aga ka teenusepakkujad, kasutavad sageli oma igapäevases tegevuses erinevaid keemiatooteid. Kemikaale kasutatakse toodetes, et anda neile soovitud omadusi: lõhn, elastsus, vee- ja tulekindlus, antibakteriaalsus jne. Osa neist ainetest on ohtlikud nii inimese tervisele kui ka keskkonnale. Kuid pea kõikidele erialaseks kasutuseks mõeldud toodetele on olemas ohutumad alternatiivid.

Sellest sektsioonist leiate teavet järgnevast:

  • kõige tüüpilisemad kemikaalid, mida kasutatakse erinevates valdkondades;
  • nõuanded, milliseid aineid ja miks tuleks vältida;
  • võimalikud alternatiivid ohtlikele ainetele;
  • hiljutised leiud ohtlike ainete esinemisest Läänemere regioonis;
  • abi ekspertidelt tuvastamaks võimalikke problemaatilisi tooteid ja valimaks alternatiive;
    …ja muud.

NonHazCity2 avakohtumine

NonHazCity järgmine etapp algab avakohtumisega Riias 3.-5. septembrini. NonHazCity2 (august 2019 – jaanuar 2021) käigus jälgitakse ja hinnatakse projekti esimeses etapis koostatud kemikaalide tegevusplaanide ja kemikaalide tarka kasutamist eeldava riigihanke juhendi rakendamist. Lisaks luuakse veebikoolitusprogramm omavalitsuste töötajatele, mis võimaldab neil optimeerida ohtlike ainete kasutamist nende haldusalas. Samuti jätkame tööd kemikaalide rolli tähtsuse suurendamiseks keskkonnajuhtimisstandardites. Viime läbi […]

Projekti tulemused tõestavad: ohtlikke aineid esineb tõepoolest igas linnaelu aspektis

HELCOMi poolt läbi viidud Läänemere seisundi hindamine näitas, et ohtlike ainete sattumine merekeskkonda on tõsine probleem. Hoolimata mitmete määruste ja muude meetmete  kehtestamisest satub maismaalt veekeskkonda siiski suures koguses ohtlikke aineid. Kolm peamist ohtlike ainete allikat merre sattumisel on tööstuslik reovesi, olmeheitvesi ja sadevesi. Tarbimisega seonduvad hajusallikad nagu siseruumide tolm, pesupesemisel tekkiv heitvesi ja tarbitud […]

NonHazCity viimane konverents ja projekti lõpp

Projekti NonHazCity viimane konverents toimus jaanuari lõpus Riias. Kaks päeva olid täis sisukaid  ja põnevaid arutelusid projektis saadud kogemuste ning õnnestumiste kohta. Uusi ideid, mida jagada ja mõtteid tehtu osas oli eduka projekti lõpuks kogunenud hulgaliselt. Pärnu abilinnapea Rainer Aavik tõi konverentsil esile NonHazCity projekti raames elanike hulgas läbiviidud kampaania, kui olulise meetme, mille abil […]