Koolitus "Ohtlikud ained puhastustoodetes ja keskkonnahoiu kriteeriumid"

5. aprillil toimus Pärnu Keskraamatukogus puhastusteeninduse ettevõtete esindajatele koolitus “Ohtlikud ained puhastustoodetes ja keskkonnahoiu kriteeriumid”. Ürituse eesmärgiks oli arutleda, miks on oluline teada, mis on ohtlikud ained ja missugune on nende mõju inimtervisele ning keskkonnale.

Koolitusel räägiti sellest, missugused ohtlikud ained on kõige levinumad puhastustoodetes ja kuidas neid ära tunda. Lisaks vaadati üle, missugused keskkonnahoiu kriteeriumid puhastustoodetele ja -teenustele on seatud. Osalejatele hinnangul on teema aktuaalne ning tarbijad avaldavad juba praegu üha enam soovi keskkonnasõbralikema toodete järgi.

Koolitus toimus Pärnu Linnavalitsuse ja MTÜ Balti Keskkonnafoorumi koostöös projekti NonHazCity (“Ohtlike ainete vähendamise uuenduslikud lahendused Läänemere linnapiirkondades”) raames. Eesmärk on vähendada igapäevases kasutuses olevatest toodetest eralduvate saasteainete sattumist Läänemerre.

Projekti käigus viiakse Pärnus läbi veekeskkonnale ohtlike ainete sõeluuring, mille põhjal koostatakse kemikaalide ohjamise alased tegevuskavad. Pärnu linn ja selle allasutused analüüsivad oma ohtlike ainete kasutust ning võimalusel vähendavad seda. Ettevõtetele pakutakse võimalust ohtlike kemikaalide asendamiseks. Elanikele suunatud infokampaania aga tutvustab meie poolt igapäevaselt kasutatavates toodetes olevaid koostisaineid ning pakub tervisele ja keskkonnale kahjulikele ainetele alternatiive.

Ettekanded:
Pärnu linna projektis NonHazCity (Sigrit Kasemets, Pärnu Linnavalitsus)
Ohtlikud ained puhastustoodetes (Heli Nõmmsalu, MTÜ Balti Keskkonnafoorum)

Lisainfo ja küsimused: heli.nommsalu@bef.ee