OMAVALITSUSTEL ON AEG TEGUTSEDA!

Kohalike omavalitsuste kõik allasutused kasutavad oma igapäevatoimingutes ohtlikke aineid. Näiteks leiab neid puhastusvahenditest, kontoritarvetest, mööblist, tehnikatoodetes, isikuhooldusvahenditest, meditsiinitoodetes jne. Omavalitsused saavad määrata, reastada ja hinnata priotiteetsed ained ning koostada tulemuste põhjal ohtlike ainete allikakaardid.  Nii on võimalik vähendada ohtlikke ainete emissioone ning parandada meie kõigi elukeskkonda.

Soovime, et iga omavalitsuse riigihanke korraldamise nõuetesse lisanduksid ka ohtlike ainete kasutamise kriteeriumid. Kemikaalide ohjamise tegevuskava aitab saavutada tervislikumat elukeskkonda. Koostöö omavalitsuste vahel loob eeldused laiaulatuslikuks infolevikuks. Usume, et seeläbi saab iga inimene teadlikumate ja keskkonnasõbralikumate valikute abil vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega.

 

 

OHTLIKE AINETE ASENDAMINE: Riia rahvusvahelise seminari tulemused

Ohtlike ainetega kokkupuutumise vähendamine nõuab konkreetseid tegevusi kõigilt ühiskonna gruppidelt, sh avalik sektor, kodanikud ja majandusettevõtted. Viimastel on eriti oluline roll, sest ettevõtetel on võimalus parandada kemikaaliriski juhtimist ning läbi viia ainete asendamisi, kus ohtlikud ained asendatakse vähem ohtlike alternatiividega. Kolme rahvusvahelise projekti esindajad, NonHazCity, LIFE AskREACH ja LIFE FitForReach, mille ühine eesmärk on vähendada […]

Keskkonnahoidlike hangete seminar “Naabrist rohelisem” – esitlused lisatud!

Balti Keskkonnafoorum ja MTÜ Mondo kutsuvad kohalike omavalitsuste juhte ning hanke- ja keskkonnaspetsialiste keskkonnahoidlike hangete seminarile „Naabrist rohelisem“, mis toimub 22. novembril 2018 Tallinnas Arhitektuurikeskuses (Põhja pst 27a, Tallinn). Mis on keskkonnahoidlik riigihange? Keskkonnahoidlik riigihange on hankemenetlus, mille käigus võetakse arvesse keskkonnategureid. Miks on vaja keskkonnahoidlikke hankeid? Avalik sektor on väga suur tarbija ja mõjutab seetõttu turgu ja […]

Kas Pärnu lasteaiad on ohtlikest kemikaalidest vabad ?

Projekti „Ohtlike ainete vähendamise uuenduslikud lahendused Läänemere linnapiirkondades“ (NonHazCity) raames külastasid Balti Keskkonnafoorumi eksperdid Pärnu linnapiirkonna 23 lasteaeda, milles viidi läbi ohtlike ainete inventuur. Inventuuri eesmärk oli välja selgitada, kas lastel esineb lasteaias olles kokkupuudet ohtlike kemikaalidega ja millised on nende võimalikud allikad. Lasteaedades vaadati läbi kasutatavad puhastusvahendid ja vedelseebid, köögis kasutatavad nõud ja materjalid, […]