OMAVALITSUSTEL ON AEG TEGUTSEDA!

Kohalikel omavalitsustel on palju võimalusi vähendada ohtlike ainete koormust nende haldusalal, seades strateegilised eesmärgid ohtlike ainete vähendamiseks kogu omavalitsuses sh ettevõtetes ja kodumajapidamistes. Omavalitsused saavad ka otseselt ohtlike ainete koguseid vähendada asendades hallatavates hoonetes kasutatavad ohtlikud kemikaalid puhastusvahendites, kontoritarvetes, mööblis jne tervise- ja keskkonnasõbralikemate alternatiividega.

Siin leheküljel on leitav informatsioon strateegilistest meetmetest, mida omavalitsused saaksid ellu viia nagu kemikaalide ohjamise tegevuskava ja keskkonnahoidlikke  riigihankeid. Soovime, et iga omavalitsuse riigihanke korraldamise nõuetesse lisanduksid ka ohtlike ainete kasutamise kriteeriumid. Kemikaalide ohjamise tegevuskava aitab saavutada tervislikumat elukeskkonda. Koostöö omavalitsuste vahel loob eeldused laiaulatuslikuks infolevikuks. Usume, et seeläbi saab iga inimene teadlikumate ja keskkonnasõbralikumate valikute abil vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega.

 

NonHazCity 2 algab 2019. aasta augustis!

 

Projekti tulemused tõestavad: ohtlikke aineid esineb tõepoolest igas linnaelu aspektis

HELCOMi poolt läbi viidud Läänemere seisundi hindamine näitas, et ohtlike ainete sattumine merekeskkonda on tõsine probleem. Hoolimata mitmete määruste ja muude meetmete  kehtestamisest satub maismaalt veekeskkonda siiski suures koguses ohtlikke aineid. Kolm peamist ohtlike ainete allikat merre sattumisel on tööstuslik reovesi, olmeheitvesi ja sadevesi. Tarbimisega seonduvad hajusallikad nagu siseruumide tolm, pesupesemisel tekkiv heitvesi ja tarbitud […]

NonHazCity viimane konverents ja projekti lõpp

Projekti NonHazCity viimane konverents toimus jaanuari lõpus Riias. Kaks päeva olid täis sisukaid  ja põnevaid arutelusid projektis saadud kogemuste ning õnnestumiste kohta. Uusi ideid, mida jagada ja mõtteid tehtu osas oli eduka projekti lõpuks kogunenud hulgaliselt. Pärnu abilinnapea Rainer Aavik tõi konverentsil esile NonHazCity projekti raames elanike hulgas läbiviidud kampaania, kui olulise meetme, mille abil […]

OHTLIKE AINETE ASENDAMINE: Riia rahvusvahelise seminari tulemused

Ohtlike ainetega kokkupuutumise vähendamine nõuab konkreetseid tegevusi kõigilt ühiskonna gruppidelt, sh avalik sektor, kodanikud ja majandusettevõtted. Viimastel on eriti oluline roll, sest ettevõtetel on võimalus parandada kemikaaliriski juhtimist ning läbi viia ainete asendamisi, kus ohtlikud ained asendatakse vähem ohtlike alternatiividega. Kolme rahvusvahelise projekti esindajad, NonHazCity, LIFE AskREACH ja LIFE FitForReach, mille ühine eesmärk on vähendada […]