OMAVALITSUSTEL ON AEG TEGUTSEDA!

Kohalike omavalitsuste kõik allasutused kasutavad oma igapäevatoimingutes ohtlikke aineid. Näiteks leiab neid puhastusvahenditest, kontoritarvetest, mööblist, tehnikatoodetes, isikuhooldusvahenditest, meditsiinitoodetes jne. Omavalitsused saavad määrata, reastada ja hinnata priotiteetsed ained ning koostada tulemuste põhjal ohtlike ainete allikakaardid.  Nii on võimalik vähendada ohtlikke ainete emissioone ning parandada meie kõigi elukeskkonda.

Soovime, et iga omavalitsuse riigihanke korraldamise nõuetesse lisanduksid ka ohtlike ainete kasutamise kriteeriumid. Kemikaalide ohjamise tegevuskava aitab saavutada tervislikumat elukeskkonda. Koostöö omavalitsuste vahel loob eeldused laiaulatuslikuks infolevikuks. Usume, et seeläbi saab iga inimene teadlikumate ja keskkonnasõbralikumate valikute abil vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega.