OMAVALITSUSTEL ON AEG TEGUTSEDA!

Kohalikel omavalitsustel on palju võimalusi vähendada ohtlike ainete koormust nende haldusalal, seades strateegilised eesmärgid ohtlike ainete vähendamiseks kogu omavalitsuses sh ettevõtetes ja kodumajapidamistes. Omavalitsused saavad ka otseselt ohtlike ainete koguseid vähendada asendades hallatavates hoonetes kasutatavad ohtlikud kemikaalid puhastusvahendites, kontoritarvetes, mööblis jne tervise- ja keskkonnasõbralikemate alternatiividega.

Siin leheküljel on leitav informatsioon strateegilistest meetmetest, mida omavalitsused saaksid ellu viia nagu kemikaalide ohjamise tegevuskava ja keskkonnahoidlikke  riigihankeid. Soovime, et iga omavalitsuse riigihanke korraldamise nõuetesse lisanduksid ka ohtlike ainete kasutamise kriteeriumid. Kemikaalide ohjamise tegevuskava aitab saavutada tervislikumat elukeskkonda. Koostöö omavalitsuste vahel loob eeldused laiaulatuslikuks infolevikuks. Usume, et seeläbi saab iga inimene teadlikumate ja keskkonnasõbralikumate valikute abil vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega.

 

NonHazCity2 avakohtumine

NonHazCity järgmine etapp algab avakohtumisega Riias 3.-5. septembrini. NonHazCity2 (august 2019 – jaanuar 2021) käigus jälgitakse ja hinnatakse projekti esimeses etapis koostatud kemikaalide tegevusplaanide ja kemikaalide tarka kasutamist eeldava riigihanke juhendi rakendamist. Lisaks luuakse veebikoolitusprogramm omavalitsuste töötajatele, mis võimaldab neil optimeerida ohtlike ainete kasutamist nende haldusalas. Samuti jätkame tööd kemikaalide rolli tähtsuse suurendamiseks keskkonnajuhtimisstandardites. Viime läbi […]

Projekti tulemused tõestavad: ohtlikke aineid esineb tõepoolest igas linnaelu aspektis

HELCOMi poolt läbi viidud Läänemere seisundi hindamine näitas, et ohtlike ainete sattumine merekeskkonda on tõsine probleem. Hoolimata mitmete määruste ja muude meetmete  kehtestamisest satub maismaalt veekeskkonda siiski suures koguses ohtlikke aineid. Kolm peamist ohtlike ainete allikat merre sattumisel on tööstuslik reovesi, olmeheitvesi ja sadevesi. Tarbimisega seonduvad hajusallikad nagu siseruumide tolm, pesupesemisel tekkiv heitvesi ja tarbitud […]

NonHazCity viimane konverents ja projekti lõpp

Projekti NonHazCity viimane konverents toimus jaanuari lõpus Riias. Kaks päeva olid täis sisukaid  ja põnevaid arutelusid projektis saadud kogemuste ning õnnestumiste kohta. Uusi ideid, mida jagada ja mõtteid tehtu osas oli eduka projekti lõpuks kogunenud hulgaliselt. Pärnu abilinnapea Rainer Aavik tõi konverentsil esile NonHazCity projekti raames elanike hulgas läbiviidud kampaania, kui olulise meetme, mille abil […]