Märka ökomärgist

Ökomärgist on lihtne märgata ja see annab tarbijale kinnituse toote või teenuse tervise- ja keskkonnasõbralike omaduste kohta. Selle saamiseks koostatud kriteeriumid on kokku pannud ja nende täitmist kontrollivad sõltumatud eksperdid. Ökomärgisega toodete ja teenuste keskkonnamõju kogu olelusringi (tooraine hankimine, tootmine, pakendamine, kasutamine, utiliseerimine jmt) jooksul on väiksem kui teistel samaväärsetel toodetel. Ökomärgisega tooted sisaldavad vähem ohtlikke aineid.

Miks valida ökomärgisega toode või teenus?

  • Säästad oma tervist!
  • Hoiad meie kõigi keskkonda!
  • Suunad turgu keskkonna- ja tervisesõbralikkuse poole!