Prantsusmaa pöörab tähelepanu mööblist eralduvatele saasteainetele

Prantsusmaa tegi ettepaneku muuta kohustuslikuks mööbliesemete märgistamine, kui nende osad sisaldavad lenduvaid saasteaineid. Esitatud eelnõu näeb ette märgistamiskohustust puidupõhiseid paneele sisaldavatele mööbliesemetele, kui need on mõeldud peamiselt siseruumides kasutamiseks. Lisaks soovitakse, et vastavate toodete ostmisel edastataks tarbijale teavet ka ettevaatusabinõudest, mis aitaks säästa tervist mööbli lenduvate saasteainete mõjudest.

Mööbliesemed on üks võimalik siseõhu saastumise allikas. Prantsuse toidu-, keskkonna- ja tööohutusamet on teinud kindlaks, et teatud mööbliosadest erituvad ained võivad olla vähkitekitavad, soodustada geneetilisi kahjustusi või mõjutada paljunemisvõimet.

Eelnõuga nõutakse mööbliesemete märgistamist sarnaselt ehitus- ja viimistlustoodetele. Ettepaneku kohaselt peaks aastaks 2021 kõik puidupõhiseid paneele sisaldavad mööblitooted olema märgistusega, mis teavitab toote lenduvate saasteainete heitkogustest. Kohustust ei kohaldata kasutatud mööbliesemetele. Lisaks nõutakse märgistamist ainult siis, kui toodetakse 10 või enam samasugust mööblieset.

Täpsem teave on Euroopa Komisjoni kodulehel.