Ohtlikud ained autohooldustoodetes

Allolev tabel selgitab mõningate autohooldustoodetes leiduvate ohtlike kemikaalide tervisemõjusid.

Funktsioon Ohtlik kemikaal Võimalik tervise- ja keskkonnamõju
Lahustid Metanool

OktametüültsüklotetrasiloksaanMineraalõli destillaadid (nafta; rasked, keskmised ja/või kerged fraktsioonid)

Allaneelamisel ägedalt toksiline, võib põhjustada pöördumatuid tervisekahjustusiKahjustab hormoonsüsteemi ja viljakustSissehingamisel ning allaneelamisel mürgised; võivad põhjustada geneetilisi muudatusi; kantserogeensed; võivad põhjustada tõsiseid kopsukahjustusi ja /või -põletusi; mürgised vesikeskkonnale, võivad põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet
Lõhnaained Ftalaadid (DEHP, di-2-etüülheksüülftalaat)
Nitromuskusühendid, polütsüklilised muskusühendid (Galaxolide, Tonalide)
Mõjutavad viljakust, kahjulikud sündimata lapsele
Kahjustavad hormoonsüsteemi, allergeen
Pindaktiivsed
ained
OktametüültsüklotetrasiloksaanOktüülfenool (etoksülaat)
Nonüülfenool (etoksülaat)
Kahjustab hormoonsüsteemi ja viljakustKahjustavad hormoonsüsteemi