Infokampaania “Mõtle mida tarbid”

Novembris 2017 võtsid seitse julget Pärnu perekonda vastu väljakutse, uurimaks kas ja kui palju on võimalik nelja kuuga tarbimisharjumusi muuta. Ekspertide valvsa pilgu all vaadati üle vabatahtlike senised valikud: milliseid kosmeetikatooteid ja kodukeemiat igapäevaselt kasutatakse ning missugused tarvikud on peidus perede köögikappides. Eesmärgiks oli analüüsida, kas personaalne tagasiside ja ekspertide nõuanded aitavad targemaid ostuotsuseid teha.

Kui esialgu oli plaan märtsis 2018 selgitada välja, missugune leibkond astus nelja kuuga suurima keskkonnasäästlikkuse sammu, siis esimesel külastusel ilmnes, et kõik osalejad olid juba enne väljakutsega liitumist eeskujulike tarbimisharjumustega. 10. märtsil toimunud Pärnu Taimetoidupäeval premeerisimegi kõiki osalenud perekondi.

Väljakutses osalesid:

Nele Sutt perega

Silva Soobik perega

Liina Männiaru perega

Liis Tõnismäe perega

Siiri Erala perega

Kadri Haavandi perega

 

Samal perioodil (november 2017 kuni märts 2018) korraldasime ka Facebookis väljakutse “Mõtle, mida tarbid”. Loe edasi…


 

Infokampaania “Mõtle mida tarbid” sai alguse 2011. aastal, kui alustasime Euroopa Liidu LIFE+ programmi kaasfinantseerimisel projekti “Balti riikide infokampaania ohtlikest ainetest (BaltInfoHaz)”. Käimasolev projekt on eelneva mõtteline jälg, mille käigus soovime kaasata veelgi suuremat auditooriumi.

Usume, et oma igapäevaste valikutega on võimalik vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega ning seeläbi kaitsta oma tervist ja meid ümbritsevat keskkonda.

Me ei mõtle sellele, kuid iga päev puutume kokku väga paljude erinevate kemikaalidega (hambapasta, šampoon, riided, mööbel, laste mänguasjad, jne). Nendes toodetes sisalduvad kemikaalid võivad olla ohtlikud meie tervisele ja keskkonale.

Toodete ohutuse eest peavad vastutama küll tootjad ja importijad, kuid tarbijatel on väga oluline roll. Oma valikutega saavad tarbijad turul olevat tootevalikut mõjutada.  Kui kasvab nõudlus vähem ohtlikke aineid sisaldavate toodete vastu, on tootjad ja importijad sunnitud sellele reageerima.

ALUSTA TÄNA. MÕTLE MIDA TARBID!

MILLEKS SELLINE KAMPAANIA?

Oma projektis keskendume laialtlevinud tootegruppidele nagu kosmeetika, beebikosmeetika, mänguasjad, kodukeemia, siseviimistlustooted ja autohooldusvahendid ning selgitame, milliseid ohtlikke aineid need võivad sisaldada, millised võivad olla nende kemikaalide mõjud meie tervisele ja meid ümbritsevale keskkonnale ning kuidas on võimalik valida ohutumaid alternatiive.

Me soovime, et iga tarbija oleks informeeritud toodetes sisalduda võivatest ohtlikest kemikaalidest ning oskaks oma igapäevaelus valida ohutumaid alternatiive.

Meie eesmärk on:

  • anda ülevaade ohtlike kemikaalidega seonduvatest tervise ja keskkonnaprobleemidest;
  • informeerida, milliseid ohtlikke kemikaale leidub erinevates toodetes;
  • anda näpunäiteid, kuidas leida ohutumaid alternatiive ning vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega.

MIS ON MEIE EESMÄRK?

Projekti rahastasid:

       icon-life-2

Euroopa Liidu LIFE+ teave ja teabevahetusprogramm

 icon-gov-lt1
Läti Vabariigi Keskkonnakaitse ja Regionaalarengu ministeerium

Basic CMYK

am_zenklas        Leedu Vabariigi keskkonnaministeerium