Infokampaania “Mõtle mida tarbid”

Infokampaania “Mõtle mida tarbid” sai alguse 2011. aastal, kui alustasime Euroopa Liidu LIFE+ programmi kaasfinantseerimisel projekti “Balti riikide infokampaania ohtlikest ainetest (BaltInfoHaz)”. Käimasolev projekt on eelneva mõtteline jälg, mille käigus soovime kaasata veelgi suuremat auditooriumi.

Usume, et oma igapäevaste valikutega on võimalik vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega ning seeläbi kaitsta oma tervist ja meid ümbritsevat keskkonda.

Me ei mõtle sellele, kuid iga päev puutume kokku väga paljude erinevate kemikaalidega (hambapasta, šampoon, riided, mööbel, laste mänguasjad, jne). Nendes toodetes sisalduvad kemikaalid võivad olla ohtlikud meie tervisele ja keskkonale.

Toodete ohutuse eest peavad vastutama küll tootjad ja importijad, kuid tarbijatel on väga oluline roll. Oma valikutega saavad tarbijad turul olevat tootevalikut mõjutada.  Kui kasvab nõudlus vähem ohtlikke aineid sisaldavate toodete vastu, on tootjad ja importijad sunnitud sellele reageerima.

ALUSTA TÄNA. MÕTLE MIDA TARBID!

MILLEKS SELLINE KAMPAANIA?

Oma projektis keskendume laialtlevinud tootegruppidele nagu kosmeetika, beebikosmeetika, mänguasjad, kodukeemia, siseviimistlustooted ja autohooldusvahendid ning selgitame, milliseid ohtlikke aineid need võivad sisaldada, millised võivad olla nende kemikaalide mõjud meie tervisele ja meid ümbritsevale keskkonnale ning kuidas on võimalik valida ohutumaid alternatiive.

Me soovime, et iga tarbija oleks informeeritud toodetes sisalduda võivatest ohtlikest kemikaalidest ning oskaks oma igapäevaelus valida ohutumaid alternatiive.

Meie eesmärk on:

  • anda ülevaade ohtlike kemikaalidega seonduvatest tervise ja keskkonnaprobleemidest;
  • informeerida, milliseid ohtlikke kemikaale leidub erinevates toodetes;
  • anda näpunäiteid, kuidas leida ohutumaid alternatiive ning vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega.

MIS ON MEIE EESMÄRK?

Projekti rahastasid:

       icon-life-2

Euroopa Liidu LIFE+ teave ja teabevahetusprogramm

 icon-gov-lt1
Läti Vabariigi Keskkonnakaitse ja Regionaalarengu ministeerium

Basic CMYK

am_zenklas        Leedu Vabariigi keskkonnaministeerium