Logo

Projekti NonHazCity eesmärgiks oli vähendada saasteainete sattumist Läänemerre ja selle ümbrusesse. Muret põhjustavad eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ning kodumajapidamised, kelle tegevust on nende suure arvu tõttu keeruline kontrollida. NonHazCity ühendas 18 partnerit Läänemere piirkonnast. Meeskonda kuulusid omavalitsusüksused, teadusasutused, reoveepuhastusjaamad ning muud organisatsioonid. Projekti käigus tehti kindlaks ja reastati ohtlike ainete allikad partneromavalitsustes. Keskkonda jõudvate heitmete vähendamiseks koostatati kemikaalidealane tegevuskava.

Eelkõige olid tegevused suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning tarbijatele. Soovisime näidata, kui paljude ohtlike kemikaalidega igapäevaselt kokku puutume ja anda teavet, kuidas saame kaitsta nii enda tervist kui ka keskkonda. Elanikkonnale suunatud kampaania käigus oli võimalik inimestel lasta testida enda kodusid, et teada saada, missuguseid ohtlikke aineid meie lähimas ümbruses leidub. Infokampaania abil soovisime selgitada laiemale auditooriumile laialtlevinud toodetes sisalduvate kemikaalide mõju.

Omavalitsuste ülesandeks jäi projektis määrata, reastada ja hinnata prioriteetsed ained ning koostada tulemuste põhjal ohtlike ainete allikakaardid. Soovime, et iga Eesti omavalisuse riigihanke korraldamise nõuetesse lisanduksid ka ohtlike ainete kasutamise kriteeriumid. Kemikaalide ohjamise tegevuskava aitab saavutada tervislikumat elukeskkonda. Koostöö omavalitsuste vahel loob eeldused laiaulatuslikuks infolevikuks. Usume, et seeläbi saab iga inimene teadlikumate ja keskkonnasõbralikumate valikute abil vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega.

Projektis lõid kaasa:
 • Stockholmi linn (juhtpartner)
 • Västerasi linn
 • Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikool
 • Turu Rakendusteaduste Ülikool
 • Pärnu linn
 • Pärnu Vesi
 • Balti Keskkonnafoorum Eesti
 • Riia linn
 • Balti Keskkonnafoorum Läti
 • Gdański Ülikool
 • Gdański linn
 • Gdański Veevärk
 • Balti Keskkonnafoorum Leedu
 • Klaipėda Regionaalne Keskkonnateenistus
 • Kaunase rajoon
 • Šilalė rajoon
 • Rakendusökoloogia Instituut (Saksamaa)
 • Balti Keskkonnafoorum Saksamaa

 

 Lisaks on assotsieeruvate partneritena kaasatud ka Turu, Hamburgi ja Lübecki linn.

Teavituskampaania “Mõtle mida tarbid”

Novembris 2017 võtsid seitse julget Pärnu perekonda vastu väljakutse, uurimaks kas ja kui palju on võimalik nelja kuuga tarbimisharjumusi muuta. Ekspertide valvsa pilgu all vaadati üle vabatahtlike senised valikud: milliseid kosmeetikatooteid ja kodukeemiat igapäevaselt kasutatakse ning missugused tarvikud on peidus perede köögikappides. Eesmärgiks oli analüüsida, kas personaalne tagasiside ja ekspertide nõuanded aitavad targemaid ostuotsuseid teha.

Kui esialgu oli plaan märtsis 2018 selgitada välja, missugune leibkond astus nelja kuuga suurima keskkonnasäästlikkuse sammu, siis esimesel külastusel ilmnes, et kõik osalejad olid juba enne väljakutsega liitumist eeskujulike tarbimisharjumustega. 10. märtsil toimunud Pärnu Taimetoidupäeval premeerisimegi kõiki osalenud perekondi.

Väljakutses osalesid:

Nele Sutt perega

Silva Soobik perega

Liina Männiaru perega

Liis Tõnismäe perega

Siiri Erala perega

Kadri Haavandi perega

 

Samal perioodil (november 2017 kuni märts 2018) korraldasime ka Facebookis väljakutse “Mõtle, mida tarbid”. Loe edasi…


 

Teavituskampaania “Mõtle mida tarbid” sai alguse 2011. aastal, kui alustasime Euroopa Liidu LIFE+ programmi kaasfinantseerimisel projekti “Balti riikide infokampaania ohtlikest ainetest (BaltInfoHaz)”.

Projektis keskendusime laialtlevinud tootegruppidele nagu kosmeetika, beebikosmeetika, mänguasjad, kodukeemia, siseviimistlustooted ja autohooldusvahendid ning selgitame, milliseid ohtlikke aineid need võivad sisaldada, millised võivad olla nende kemikaalide mõjud meie tervisele ja meid ümbritsevale keskkonnale ning kuidas on võimalik valida ohutumaid alternatiive.

Me soovime, et iga tarbija oleks informeeritud toodetes sisalduda võivatest ohtlikest kemikaalidest ning oskaks oma igapäevaelus valida ohutumaid alternatiive.

Meie eesmärk oli:

 • anda ülevaade ohtlike kemikaalidega seonduvatest tervise ja keskkonnaprobleemidest;
 • informeerida, milliseid ohtlikke kemikaale leidub erinevates toodetes;
 • anda näpunäiteid, kuidas leida ohutumaid alternatiive ning vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega.

 

Usume, et oma igapäevaste valikutega on võimalik vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega ning seeläbi kaitsta oma tervist ja meid ümbritsevat keskkonda.

Me ei mõtle sellele, kuid iga päev puutume kokku väga paljude erinevate kemikaalidega (hambapasta, šampoon, riided, mööbel, laste mänguasjad, jne). Nendes toodetes sisalduvad kemikaalid võivad olla ohtlikud meie tervisele ja keskkonale.

Toodete ohutuse eest peavad vastutama küll tootjad ja importijad, kuid tarbijatel on väga oluline roll. Oma valikutega saavad tarbijad turul olevat tootevalikut mõjutada.  Kui kasvab nõudlus vähem ohtlikke aineid sisaldavate toodete vastu, on tootjad ja importijad sunnitud sellele reageerima.

ALUSTA TÄNA. MÕTLE MIDA TARBID!

Projekti rahastasid:

       icon-life-2

Euroopa Liidu LIFE+ teave ja teabevahetusprogramm

 icon-gov-lt1
Läti Vabariigi Keskkonnakaitse ja Regionaalarengu ministeerium

Basic CMYK

am_zenklas        Leedu Vabariigi keskkonnaministeerium