Ohtlikud ained kodukeemiatoodetes

Allolevas tabelis väljatoodud nimekiri kodukeemias leiduvatest ohtlikest kemikaalidest ning nende kahjulikust mõjust meie tervisele.

Ohtlikud kemikaalid Võimalik mõju tervisele Miks kasutatakse? Kust leida võib?
Formaldehüüdid ja formaldehüüdi vabastavad ained* (nt bensüülhemiformaal, 2-bromo-2-nitropropaan-1,3-diool, 5-bromo-nitro-1,3-dioksaan, diasolidinüül uurea, imidasolidinüül uuera, kvaternium-15, DMDM-hüdantoiin) Ärritab limaskesta ja nahka, võib põhjustada ülitundlikkust, kantserogeenne (ninakaudne) desinfitseerimisvahendid, säilitusained üldpuhastusvahendid, pesu pesemise vahendid, nõudepesuvahendid, põranda ja mööbli pesu vahendid
Triklosaan Võib põhjustada allergiaid ja bakteriaalset residentsust, kahjustab hormoonsüsteemi, väga mürgine veeorganismidele desinfitseerimisvahendid, säilitusained üldpuhastusvahendid, vanni ja WC puhastuseks mõeldud vahendid, põranda ja mööbli pesu vahendid
Tetrakloroetüleen (perkloroetüleen) Arvatav kantserogeen, ärritab nahka, kahjulik keskkonnale lahustid üldpuhastusvahendid, vanni ja WC puhastuseks mõeldud vahendid, õhuvärskendid
2-metoksüetanool, 2-etoksüetanool Pärsib viljakust, kahjulik sissehingamisel, allaneelamisel ja nahaga kokkupuutel, samuti kahjulik lootele lahustid üldpuhastusvahendid, põranda ja mööbli pesu vahendid
2-etoksüetüülatsetaat Pärsib viljakust, kahjulik sissehingamisel, allaneelamisel ja nahaga kokkupuutel, samuti kahjulik lootele lahustid pesu pesemise vahendid
Nitromuskused, polütsüklilised muskused Allergiaoht, ärritavad nahka, kogunevad keskkonda, organismi ja rinnapiima, mõni võib kahjustada hormoonsüsteemi lõhnaained üldpuhastusvahendid, pesu pesemise vahendid, vanni ja WC puhastuseks mõeldud vahendid, õhuvärskendid
Oktametüültsüklotetrasiloksaan Kahjustavad hormoonsüsteemi ja viljakust pindaktiivsed ained üldpuhastusvahendid, pesu pesemise vahendid, nõudepesuvahendid
Naatriumkloraat Väga mürgine allaneelamisel, kahjustab keskkonda pindaktiivsed ained üldpuhastusvahendid, pesu pesemise vahendid, vanni ja WC puhastuseks mõeldud vahendid, põranda ja mööbli pesu vahendid


* maksimaalne lubatud formaldehüüdi sisaldus valmistoodetes on 0,2% ning mistahes toode, milles selle aine sisaldus ületab 0,05%, peab sisaldama vastavasisulist märget