Ohtlikud ained mänguasjades

Allolevas tabelis on toodud nimekiri mänguasjades leiduda võivatest ohtlikest kemikaalidest ning nende kahjulikust mõjust laste tervisele.

Ohtlikud kemikaalid Võimalik mõju tervisele ja keskkonnale Otstarve Kust leida võib?
Aniliin, asovärvid* Väga mürgine, kantserogeenne ja mutageenne, põhjustab allergiaid erinevad värvid ja pigmendid nukud, kaisulelud, puidust mänguasjad, plastmänguasjad
Kaadmium* Kantserogeenne, sissehingatuna mürgine, kahjustab viljakust, häirib lapse aju arengut värvid ja pigmendid: punane, oranž ja kollane pigment nukud, puidust mänguasjad, plastmänguasjad
Kroom* Kantserogeenne, mutageenne, mürgine: põhjustab raskeid põletusi, kahjustab viljakust värvid ja pigmendid: punane, oranž ja kollane pigment nukud, kaisulelud, puidust mänguasjad, elektroonilised mänguasjad
Plii* Kantserogeenne ja kahjustab viljakust, mõjutab arenevat aju värvid ja pigmendid: punane, oranž ja kollane pigment nukud, puidust mänguasjad, plastmänguasjad, elektroonilised mänguasjad
Broomitud leegiaeglustid Püsivad, bioakumuleeruvad, mürgised: mõned neist on klassifitseeritud ka kantserogeenseks, mürgiseks ja paljunemist kahjustavaks, mõned kahjustavad hormoonsüsteemi leegiaeglustid nukud, kaisulelud, plastmänguasjad, elektroonilised mänguasjad
Formaldehüüdid ja formaldehüüdi vabastavad ained* (nt bensüülhemiformaal, 2-bromo-2-nitropropaan-1,3-diool, 5-bromo-nitro-1,3-dioksaan, diasolidinüül uurea, imidasolidinüül uurea, kvaternium-15, DMDM-hüdantoiin) Ärritab limaskesta ja nahka, võib põhjustada ülitundlikkust, kantserogeenne (ninakaudne) Komponent puittoodete liimides, seovad pigmente riide külge, kasutatakse leegiaeglustina, kortsumiskindluse või vee hülgavuse tagamiseks kaisulelud, puidust mänguasjad
Perfluorokemikaalid (PFC)* kantserogeensed, kahjustavad viljakust vee, rasva ja mustuse tõrjuvus nukud, kaisulelud
Bisfenool A (BPA) kahjustab reproduktiiv- ja hormoonsüsteemi ning suurendab vähiohtu Peamine komponent polükarbonaatplastide ja epoksüvaikude tootmisel nukud, plastmänguasjad, elektroonilised mänguasjad
Nonüülfenoolid (etoksülaadid)* hormoonsüsteemi kahjustajad, kogunevad keskkonda plasti stabilisaatorid, pindaktiivsed ained tekstiilide töötlemises nukud, kaisulelud, plastmänguasjad
Tinaorgaanilised ühendid* Ärritavad silmi ja nahka, kahjulik mõju viljakusele, allaneelatuna kahjulikud kesknärvi-, hormoon- ja reproduktiivsüsteemile plasti stabilisaatorid, enamasti leidub läbipaistvas plastis nukud, kaisulelud, puidust mänguasjad, plastmänguasjad
Ftalaadid* kahjustab arengut ja hormoonsüsteemi, pärsib viljakust plastifikaatorid, enamasti leidub pehmes plastis ning kaisulelude täidisena kasutatavates graanulites, võidakse kasutada ka lõhnastatud mänguasjade sünteetilise lõhnaainena nukud, kaisulelud, plastmänguasjad, elektroonilised mänguasjad
Triklosaan Võib põhjustada allergiaid ja bakteriaalset resitentsust, kahjustab hormoonsüsteemi antibakteriaalne aine nukud, kaisulelud, plastmänguasjad

* mänguasjades keelatud või piiratud kasutamisega kemikaalid