Ohtlikud ained ehitusmaterjalides ja sisustustoodetes

Allolevas tabelis on väljatoodud nimekiri ehitusmaterjalides või siseviimistlustoodetes leiduvatest ohtlikest kemikaalidest ning nende kahjulikust mõjust meie tervisele.

Ohtlikud kemikaalid Võimalik mõju tervisele ja keskkonnale Miks kasutatakse? Kus kasutatakse?
Formaldehüüdid ja formaldehüüdi vabastavad ained (nt bensüülhemiformaal, 2-bromo-2-nitropropaan-1,3-diool, 5-bromo-nitro-1,3-dioksaan, diasolinüül uurea, imidasolidinüül uurea, kvaternium-15, DMDM-hüdantoiin) Ärritab limaskesta ja nahka, võib põhjustada ülitundlikkust; kantserogeenne Antibakteriaalne, säilitusaine Paljud liimid, määrdeained ja värvid, vineer, puitlaastplaadist mööbel, laminaat, tekstiilid ja nahk
Orgaanilised lahustid (ksüleen, benseen (tärpetin), n-heksaan, hüdrotöödeldud raske nafta, ligroiin, nafta (petrooleum, hüdrodesulfureeritud raske) Kahjulik mõju viljakusele, lootele, põhjustab nahaärritust ja ekseemi Lahustid Krohvivärvid, akrüülvärvid, email, puidulakid, liimid, valgud, pesuained, värvi- ja lakieemaldid, hüdrovedelikud
PVC (polüvinüülkloriid, polümeer) Paljud ained PVC-s võivad põhjustada erinevaid kahjustusi, näiteks ftalaadid (kantserogeensed, mürgised, kahjustavad reporoduktiivsüsteemi, klassifitseeritud kui CMRd, kahjustavad loodet), kaadmium, plii ja vinüülkloriid (kantserogeenne, süttimisel eraldub dioksiin) Pehme või jäik sünteetiline materjal, kasutatakse erinevaks otstarbeks Viimistlustooted (vinüültapeet, linoleum, laminaat jt), torud, tekstiil, kindad, plastist mänguasjad
Broomitud leegiaeglustid PBT ained, mõned neist on klassifitseeritud ka kui CMR, mõned võivad kahjustada hormoonsüsteemi Aeglustavad põlemist mitme minuti jagu Polüstüreen, tekstiil (mööbliriie), mööblitäidised ja madratsiümbrised, isolatsioonimaterjal, plastid
Biotsiidid (diuroon, 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon) Mürgised elusorganismidele, ärritavad nahka, põhjustavad allergiat Mõeldud kahjulike organismide hävitamiseks, tõrjeks, nende kahjustava toime ärahoidmiseks Puit ja puidust tooted, fungitsiidne värv jms
Bisfenool A (BPA) Hormoonsüsteemi kahjustaja, võimalik reproduktiivtoksiline mõju, ärritab silmi, kopse ja nahka Komponent epoksüvaikude valmistamisel, varem kasutatai ka fungitsiidina Plastid, vaigud, epoksiidliimid
Värvide lisaained (koobalt bis(2-etüülheksanaat), etüülmetüülketoksiim, 2-butanoonoksiim, tsinkfosfaat) Ärritavad nahka, silmi ja hingamisteid, võimalikud kantserogeenid, kahjulikud keskkonnale Kile moodustamist vältivad ja paksendavad ained värvides Värvid, krundid, eriti orgaanilistel lahustitel põhinevad
Isotsüanaadid Ärritavad silmi ja hingamisteid Stabilisaatorid, nakkuvust parandavad ained Kasutatakse kummide ja liimide tootmisel

PBT= püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine, mis on mürgine, laguneb keskkonnas väga aeglaselt ja võib koguneda inimorganismis
CMR= kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine, mis on kahjulik reproduktiivsüsteemile ja DNAle