Testi, kui hästi Sina ohusümboleid tunned!

Pakenditelt võib leida ohusümboleid, millele tuleks enne kasutamist tähelepanu pöörata.  Märgistus hoiatab tarbijat ohtlike ainete olemasolust ning annab teavet toote võimalike kõrvalmõjude osas. Jälgige ohumärgiseid toote ohutuks kasutamiseks.

Kui ohusümboliga pakendid sisaldavad veel ohtlikku ainet, ei tohi pakendit kindlasti visata prügikonteinerisse, sest on suur oht, et need lähevad katki või hakkavad lekkima ning nii satuvad kahjulikud ained keskkonda.

[os-widget path=”/cairit/tunne-ohus%C3%BCmboleid” of=”cairit” comments=”false”]