Töötajad ja tööandjad alahindavad kemikaalidega seotud terviseriske

Tööinspektsioon tuvastas sihtkontrolli käigus 30 keemilise puhastusega tegelevast ettevõttest 105 rikkumist. Enim probleeme on kemikaalide kasutamisega kaasnevate ohutegurite mõistmise ja neist tulenevate ohtude vältimisega.

Ka varasemate kontrollide tulemused on näidanud, et nii tööandjad kui töötajad alahindavad kemikaalide mõju tervisele. „Kemikaalide vale kasutamine võib panna alguse tervisehäirele, mis võib avalduda alles aastate pärast,“ sõnas Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu.

Kemikaalidega seotud riske alahinnatakse või ei analüüsita üldse

78% kontrollitud ettevõtetes oli tehtud vajalik riskianalüüs, kuid üle pooltel juhtudel polnud analüüsis kemikaale mainitud või oli nende mõju alahinnatud. Mitmel juhul puudusid kemikaalide kasutamise juhendid ning töötajatel oli puudulikult informatsioon kemikaalide käsitsemisest. See-eest oli 85% kontrollitud ettevõtetest väljastanud vajalikud isikukaitsevahendid töötajatele. Paraku tuvastati kahel juhul, et töötajad isikukaitsevahendeid ei kasutanud.

15% kutsehaigustest on seotud kemikaalidega

„Probleem on tõsine, sest 15% kutsehaigestumistest on seotud just kemikaalidega,“ ütles Maripuu. „Kontroll näitas, et tööandjad peaksid kemikaalidest tulenevaid ohutegureid võtma oluliselt tõsisemalt ning leidma võimalusi neid ohte vähendada või vältida. Töötajatele tuleb aga südamele panna, et tööandja pakutud juhendeid ja isikukaitsevahendeid tuleb ka kasutada,“ lisas ta.

Info pärineb Tööinspektsiooni kodulehelt.
Foto: FreeDigitalPhotos.net