https://www.high-endrolex.com/34

Balti Keskkonnafoorum ja MTÜ Mondo kutsuvad kohalike omavalitsuste juhte ning hanke- ja keskkonnaspetsialiste keskkonnahoidlike hangete seminarile „Naabrist rohelisem“, mis toimub 22. novembril 2018 Tallinnas Arhitektuurikeskuses (Põhja pst 27a, Tallinn).

Mis on keskkonnahoidlik riigihange?

Keskkonnahoidlik riigihange on hankemenetlus, mille käigus võetakse arvesse keskkonnategureid.

Miks on vaja keskkonnahoidlikke hankeid?

Avalik sektor on väga suur tarbija ja mõjutab seetõttu turgu ja seal pakutavaid tooteid ja teenuseid. Keskkonnahoidlikud hanked suudavad oluliselt mõjutada turul pakutavaid tooteid ja teenuseid ning selle tulemusena muudavad ettevõtted oma tootmise, tooted ja/või teenused keskkonnahoidlikumaks.

Keskkonnahoidlik riigihange on arukas riigihange, mis aitab suurendada riigihangete tõhusust ja samal ajal kasutada avaliku sektori turuvõimu, et tuua kohalikul ja ülemaailmsel tasandil olulist kasu keskkonnale. Ka võib keskkonnahoidlik riigihange anda avaliku sektori asutustele rahalist kokkuhoidu, eriti kui arvestada lepinguga kaasneva täieliku olelusringi kulusid, mitte ainult ostuhinda.

Enamikku kohalikest keskkonna- ja terviseprobleemidest mõjutab see, milliseid tooteid me ostame ja kuidas teenuseid osutatakse – keskkonnahoidlikud riigihanked aitavad neid ära hoida juba eos.

Mida annab seminaril osalemine?

Päeva jooksul räägime inimeste ootustest Euroopa Liidus ja ka Eestis enda poolt tarbitavate toodetele, mõjust riigiasutustele, sh kohalike omavalitsustele, toome näiteid keskkonnahoidlike kriteeriumite ja õiglase kaubanduse kriteeriumide rakendamise vajalikkusest ja võimalikkusest ning anname nõu, kuidas oma hangete protseduuri ja nõudeid teha. Seminari eesmärk on kohalike omavalitsuste teadlikkus, mõistmine ja suuremad oskused, kuidas hankeid teha keskkonnasäästlikest põhimõtetest lähtuvalt.

Seminar on osalejatele tasuta ja selle eest hoolitsevad European NGO Network on Green Public Procurement Euroopa Liidu vahenditest ja projekt NonHazCity Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahenditest. Kohtade arv on piiratud.

Ürituse päevakava leiad siit.

Tutvu ettekannetega:

Sissejuhatus – Miks tahame keskkonnaga arvestavaid riigihankeid?

Keskkonnahoidlike hangete hetkeolukorra ülevaade ja Eesti kriteeriumite tutvustus

Kuidas koostada keskkonnahoidlikku hanget?

Ohtlike ainete osa hangetes

Õiglase kaubanduse kriteeriumite kasutamine hangetes

Säästvamate kontoritarvete propageerimine Belgias

Ohutute desinfitseerimisvahendite soetamine Viinis

Kokkuvõte ja tulevik

Lisateavet seminari kohta saate:

Sandra Oisalu, Balti Keskkonnafoorum, sandra.oisalu@bef.ee

Kristina Mänd, MTÜ Mondo, kristina@mondo.org.ee