Toodete läbivaatamine

Ohtlike ainetega seotud probleeme on hakatud paremini teadvustama. Sellega on kaasnenud õigusaktidest tulenevad nõuded ja turu arenemine, tänu millele on paljude toodete koostises varasemaga võrreldes ohutumad ained. Näiteks võib tuua mööbli, mille puhul on kasutusele võetud uued tervise- ja keskkonnasõbralikumad leegiaeglustid. Ka mänguasjade ohutuse tagamiseks kehtivad nende tootmisel, importimisel ja levitamisel 2013. aastast Euroopa Liidus rangemad ja laiahaardelisemad direktiivid.

Pika oodatava elueaga toodete puhul tuleks teha kindlaks, missuguseid ohtlikke aineid need võivad sisaldada. Vanade asjade puhul võib ohutuimaks lahenduseks olla nende asendamine. Viimast on hakatud eelistama näiteks Rootsi eelkoolides, kuna lapsed on ohtlike ainete suhtes tundlikumad.