Miks peaksid tarbijad mõtlema ohtlike ainete peale – kas see pole mitte valitsuse ja ettevõtete vastutus? Kas valitsus ei peaks meid kaitsma, keelustades ohtlikud ained? Kas ettevõtete kohustus ei ole tagada, et turul ei oleks ohtlikke aineid sisaldavaid tooteid?

Valitsused töötavad ohtlike ainete keelustamise nimel, kuid edasiminek on aeglane. Igal aastal reguleeritakse üha enamate ainete kasutamist, kuid see võtab aega. Vastutustundlikud õigusaktid peaksid tuginema võimalike ohtlike ainete põhjalikule hindamisele. Õigusaktid edeneksid aga veelgi aeglasemalt, kui ei tuvastataks võimalikke ohtlikke aineid ja materjale ning ei seataks kriteeriume varases staadiumis. Keemiaohutuse maailmas lahendavad tänased seadused eilseid probleeme ja ettevõtjad tuginevad tihti eilsetele teadmistele. Täna teame rohkem ja suudame enese ja oma perekonna kaitsmiseks teha rohkem. Miks oodata, kuni aine keelustatakse? Miks mitte kõrvaldada see oma elust juba praegu?

Ettevõtted peaksid järk-järgult loobuma ohtlikest ainetest oma toodetes ja seda ka tehakse. Mõned ettevõtted teevad seda kiiremini kui teised ​​– kumba soovid sina toetada?

Võid valida ettevõtte, kes on ohtlike ainete asendamisel eestvedaja, või mahajääja, kes ei tee midagi enne, kui seadusandjad teda sunnivad. Eestvedajaid eelistades anname neile konkurentsieelise, muudame turgu ja saame endale samal ajal tervisesõbralikuma elu.

Miks valida mahajääja ja ohustada tarbetult ennast ning oma perekonda?

Väikesed sammud on olulised ja kõik saavad muutustele kaasa aidata. Valitsus vastutab seaduste kehtestamise eest ja ettevõtjate kohustus on neid järgida, kuid meil kõigil on võimalus astuda täiendavaid samme enda ja oma pere turvalisuse tagamiseks.

Muutuste saavutamiseks peame töötama mitmel rindel. Oma kampaaniates teeme koostööd valitsuse, ettevõtjate ja sinu, tarbijaga. Oleme korraldanud ettevõtetele teavituskampaaniaid, kus harime neid, kes tahavad olla esirinnas. Ametivõimud kontrollivad mahajääjaid ja peame otsustajatega dialoogi selle kohta, kuidas kiirendada ohtlike ainete eemaldamist meie kõigi elust.

Kas liitud meiega?

Autorid: Martyn Futter (Rootsi põllumajandusteaduste ülikool) ja Arne Jamtrot (Stockholmi linn)