Ohtlike ainetega kokkupuutumise vähendamine nõuab konkreetseid tegevusi kõigilt ühiskonna gruppidelt, sh avalik sektor, kodanikud ja majandusettevõtted. Viimastel on eriti oluline roll, sest ettevõtetel on võimalus parandada kemikaaliriski juhtimist ning läbi viia ainete asendamisi, kus ohtlikud ained asendatakse vähem ohtlike alternatiividega.

Kolme rahvusvahelise projekti esindajad, NonHazCity, LIFE AskREACH ja LIFE FitForReach, mille ühine eesmärk on vähendada meie kokkupuutumist ohtlike ainetega, osalesid koos ekspertidega möödunud aasta oktoobris rahvusvahelisel seminaril Riias. Seminaril arutati väljakutseid ja võimalusi, mis tekivad ettevõtetes ohtlike kemikaalide asendamise motiveerimisel ja toetamisel.

Tarneahelate suurenev keerukus ja globaliseerumine muudab kemikaaliriski juhtimise ettevõtetes keeruliseks. See nõuab palju aega, vahendeid ja pädevust, aga ka järjepidevust ja kannatlikkust.  Tarneahelate kommunikatsiooni parendamiseks on tarvis tõsta teadlikkust, suurendada suutlikkust, (üleilmseid) kommunikatsiooni standardeid ning võimalusel laiendatud seaduslikke nõudmisi kommunikatsioonis ja IT-tööriistu, mis viiksid  ohtlike ainete optimeeritud asendamisteni.

Teiste seminaril kogutud põnevate soovituste ja järeldustega tutvumiseks on võimalik lugeda poliitikadokumenti  “Enhance substitution and support better chemicals risk management” ja kokkuvõtet poliitika soovitustest Policy recommendations.