Saksamaal läbiviidud uuringus leiti kõigil uuringus osalenud 3.–17. aastaste laste ja noorukite vereplasmas perfluorooktaansulfonaati ehk PFOSi. PFOS on üks paljudest perfluoroalküüliühenditest (PFAS), mida ei esine looduslikult. Need on keemiliselt ja termiliselt väga stabiilsed, mistõttu akumuleerub PFAS inimeste organismides ja kogu maailma keskkonnas. PFAS-sid kasutatakse näiteks kohvitopside katmiseks, õuejopede veekindlaks muutmisel või tulekustutusvahtudes, kuna need on rasva, vett ja mustust hülgavad.

Saksamaa keskkonnauuringute 5. tsüklis (GerES V) uuriti 3.–17.-aastaste laste ja noorukite kokkupuudet per- ja polüfluoroalküülsete ainetega (PFAS). Uuring teostati aastatel 2014 kuni 2017. Uuringus analüüsiti kokku 1109 vereplasma proovi 12 PFAS suhtes, sealhulgas perfluorooktaansulfoonhape (PFOS), perfluorooktaanhape (PFOA) ja perfluoroheksaansulfoonhape (PFHxS). PFOS-i leiti kõigis ja PFOA-d peaaegu kõigis proovides. Teisi PFAS-e leiti palju madalamates kontsentratsioonides.

Tulemused näitavad noore põlvkonna endiselt märkimisväärset kokkupuudet järk-järgult kõrvaldatud kemikaalide PFOS ja PFOAga. Vaadeldud kokkupuutetasemed varieeruvad indiviiditi oluliselt ja võivad olla tingitud mitmest allikast. Eri kokkupuuteparameetrite, näiteks dieedi või tarbekaupade spetsiifilise kasutuse suhtelist panust tuleb täiendavalt uurida. Kuigi täiendavad uuringud inimeste kokkupuute aja suundumuste kohta on õigustatud, rõhutab GerES V vajadust tervikuna PFAS-i tõhusa ja jätkusuutliku reguleerimise järele.

PFAS-id põhjustavad probleeme ka keskkonnale: pikaealisuse tõttu on need õhu- ja ookeanivoolude kaudu levinud suurtele aladele kogu maailmas. PFAS võib ka osakeste külge kleepuda ja seega õhus kaugematesse piirkondadesse jõuda. Seetõttu võib PFASi leida ka polaarpiirkondades ja Alpi järvedes, kaugel tööstusest ja inimasustusest.

Mõned PFASid juba klassifitseeritakse REACH regulatsioonis väga ohtlikeks aineteks (SVHC), kuna need on väga pikaealised, kogunevad organismidesse ja võivad olla inimestele kahjulikud.

Lisaks on mõnede PFAS-ide (nt PFOA) valmistamine ja kasutamine juba piiratud – näiteks PFOA-d ei tohi ELis alates 2020. aasta juulist enam toota.

Kuidas vältida PFAS-e?

  • Väldi “veekindlate” või “plekikindlate” esemete ostmist!
  • Asenda “non-stick” köögitarbed roostevabast terasest, malmist, klaasist või keraamilisest materjalist valmistatud esemetega.
  • Väldi rasvakindlasse pakendisse pakitud toidu tellimist või kuumutamist
  • Väldi vaipe ja polstrit, mida on töödeldud pleki- või veekindlaks

Loe uuringut