14– 15. aprillil 2021 korraldab NonHazCity konsortsium virtuaalse ingliskeelse seminari „Hazardous Substances in plastics –knowledge and behavior change“. Seminar tähistab NonHazCity plastiku vähendamise kampaaniat algust.

Plastik on ohtlike ainete vektor. Sünteetiliselt toodetud materjal koosneb lineaarsetest ja hargnenud molekulaarsetest ahelatest ning segatakse tavaliselt lisaainete kokteiliga. Lisandid võivad tagada meie igapäevaste esemete soovitud omadused, näiteks suure paindlikkuse (pehmendajad), UV-kaitse (UV-kaitsed) või leegi levimise aeglustumise (leegiaeglusteid). Probleem on aga selles, et plasti tootmisprotsessides sisalduvad lisandid ja jäägid võivad lekkida ja põhjustada negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Oleme teadlikud plastjäätmete osas maismaal, ookeanides ja delfiini kõhus, nii makro- kui ka mikroplastosakeste kohta. Teadmised plastikus sisalduvate ohtlike ainete kohta aga pole veel jõudnud enamike inimesteni.

Seega peaksime praegu peetavas plastjäätmete teemalises arutelus rääkima ka neis sisalduvatest ohtlikest ainetest!

Plasti probleemi lahendamiseks on ühekordselt kasutatud plastide kasutamise reguleerimine või keelamine oluline samm edasi, kuid sellest ei piisa. Vaja oleks ringmajanduse rakendamist ning seda saab välja töötada ainult vaikimisi seatud mittetoksiliste lahendustega.

Kutsume teid rahvusvahelisele seminarile plastikriisi arutamiseks, pöörates suurt tähelepanu ohtlikele ainetele ning luues seoseid kliimamuutuste, praeguste tarbimisharjumuste ja muude ülemaailmsete väljakutsetega. Tahaksime anda plastiku vastu võitlejatele uusi teadmisi ohtlike ainete kohta.

Samuti tahame arutada lõhet teadmiste ja tegelike käitumismuutuste vahel seoses plasti kasutamisega ning mõelda ka uutele teadlikkuse tõstmise kampaaniatele, mis toovad ringikujulise mõtlemise ja mittetoksilised lahendused tugevamalt era- ja professionaalsete otsustajate tähelepanu keskpunkti.

Seminari sisu:
• Teadmised plastist kui ohtlike ainete vektorist – millistest ainetest me räägime ja miks?
• Nähtamatu nähtavaks muutmine – kuidas kaasata ohtlike ainete teema käimasolevatesse plastikust teadlikkuse tõstmise kampaaniatesse, et ergutada käitumise muutumist
• Plastikaküsimus ei seisa üksi – tuuakse esile plastikprobleemi seosed kliimamuutuste ja muude globaalsete väljakutsetega
• NonHazCity plastikampaania avalöök – sotsiaalmeedia kampaania, mis algab 3. mail (lisateave siit).
Üritusel osalemiseks täitke registreerimisvorm, mille leiate siit hiljemalt 5. aprilliks 2021.