Kas vajame nii palju erinevaid puhastusvahendeid?

Kui kasutate kodus erinevaid puhastustooteid, võib tulemuseks olla lühiajaliselt kõrge kemikaalide tase toaõhus, kemikaalide tase võib olla isegi kõrgem kui saastatud linnade välisõhus.

Paljud teadlased on hakanud nüüd muretsema selle pärast, et pikaajaline kokkupuude erinevate kemikaalide väikeste koguste kokteiliga – nagu näiteks need, mida puhastusvahendid jätavad toaõhku või kodutolmu – võib seada ohtu meie tervise. Tavaliselt kontrollitakse kemikaali mõju inimese tervisele ühe kemikaali kaupa. Kuid tegelikkuses puutume me iga päev kokku mitmete kemikaalidega. Riski saab vähendada, valides ohutumad tooted. Enamiku kodustest puhastustöödest saab kergesti tehtud igapäevaste ja tavaliste, vähem mürgiste ning odavate ainetega nagu söögisooda, pesusooda, äädikas, sool, sidrunimahl, taimeõli, seep ja booraks. Üha rohkem tootjaid pakub ka ohutumaid keskkonna- ja tervisesõbralikumaid puhastusvahendeid.

Paljudes puhastustoodetes sisalduvad kemikaalid on söövitava toimega, võivad ärritada nahka ja hingamisteid ning põhjustada allergiaid. Mürgistuskeskuste andmetel on enamik juhtumitest, kus inimesed on kokku puutunud ohtlike kemikaalidega või saanud mürgistuse, seotud puhastustoodetega. Ägeda mürgistuse juhtumid puudutavad sageli alla kuueaastaseid lapsi, kes on neid kogemata alla neelanud või ümber ajanud.

Kuidas kaitsta oma tervist

Puhastustooteid reguleerib Euroopa Liidus määrus detergentide kohta, direktiiv üldise tooteohutuse kohta, biotsiidimäärus ning kemikaale ja nende ohutut kasutamist reguleeriv määrus (REACH).

Teatud kogusest alates peavad mõned ainegrupid, mida kasutatakse säilitusaine, lõhnaaine või pindaktiivse ainena, olema pakendil märgitud. Samuti tuleb tootesiltidel kasutada teatavaid ohusümboleid, mis näitavad näiteks seda, kas toode on ärritav või söövitav. Ehkki mõnede ainete kasutamist on piiratud, võib neid puhastustoodetes siiski leiduda väga väikeses koguses (alla selle kontsentratsiooni, millest alates on kehtestatud piirang).

VALIGE VÄHEM OHTLIKKE AINEID SISALDAVAID KODUKEEMIA TOOTEID!

Kui teate, millised ained on probleemsed (vt. allolevat ohtlike kemikaalide tabelit), siis oskate seda infot siltidelt otsida.

  • Vältige tooteid, millel on ülalltoodud ohusümbolid (piktogrammid)
  • Võimalusel eelistage ökomärgisega tooteid.

Märgised, mida võite usaldada on näiteks Euroopa Liidu Lilleke, Põhjamaade Luik, Sinine Ingel ja ECOCERT. Loe ökomärkide kohta täpsemalt  SIIT.

Ohtlikud ained kodukeemiatoodetes

Allolevas tabelis väljatoodud nimekiri kodukeemias leiduvatest ohtlikest kemikaalidest ning nende kahjulikust mõjust meie tervisele.

Kemikaal

Formaldehüüdid ja formaldehüüdi vabastavad ained* (nt bensüülhemiformaal, 2-bromo-2-nitropropaan-1,3-diool, 5-bromo-nitro-1,3-dioksaan, diasolidinüül uurea, imidasolidinüül uuera, kvaternium-15, DMDM-hüdantoiin)

Võimalik mõju tervisele

Ärritab limaskesta ja nahka, võib põhjustada ülitundlikkust, kantserogeenne (ninakaudne)

Miks kasutatakse?

desinfitseerimisvahendid, säilitusained

Kust leida võib?

üldpuhastusvahendid, pesu pesemise vahendid, nõudepesuvahendid, põranda ja mööbli pesu vahendid

Kemikaal

Triklosaan

Võimalik mõju tervisele

Võib põhjustada allergiaid ja bakteriaalset residentsust, kahjustab hormoonsüsteemi, väga mürgine veeorganismidele

Miks kasutatakse?

desinfitseerimisvahendid, säilitusained

Kust leida võib?

üldpuhastusvahendid, vanni ja WC puhastuseks mõeldud vahendid, põranda ja mööbli pesu vahendid

Kemikaal

Tetrakloroetüleen (perkloroetüleen)

Võimalik mõju tervisele

Arvatav kantserogeen, ärritab nahka, kahjulik keskkonnale

Miks kasutatakse?

lahustid

Kust leida võib?

üldpuhastusvahendid, vanni ja WC puhastuseks mõeldud vahendid, õhuvärskendid

Kemikaal

2-metoksüetanool, 2-etoksüetanool

Võimalik mõju tervisele

Pärsib viljakust, kahjulik sissehingamisel, allaneelamisel ja nahaga kokkupuutel, samuti kahjulik lootele

Miks kasutatakse?

lahustid

Kust leida võib?

üldpuhastusvahendid, põranda ja mööbli pesu vahendid

Kemikaal

2-etoksüetüülatsetaat

Võimalik mõju tervisele

Pärsib viljakust, kahjulik sissehingamisel, allaneelamisel ja nahaga kokkupuutel, samuti kahjulik lootele

Miks kasutatakse?

lahustid

Kust leida võib?

pesu pesemise vahendid

Kemikaal

Nitromuskused, polütsüklilised muskused

Võimalik mõju tervisele

Allergiaoht, ärritavad nahka, kogunevad keskkonda, organismi ja rinnapiima, mõni võib kahjustada hormoonsüsteemi

Miks kasutatakse?

lõhnaained

Kust leida võib?

üldpuhastusvahendid, pesu pesemise vahendid, vanni ja WC puhastuseks mõeldud vahendid, õhuvärskendid

Kemikaal

Oktametüültsüklotetrasiloksaan

Võimalik mõju tervisele

Kahjustavad hormoonsüsteemi ja viljakust

Miks kasutatakse?

pindaktiivsed ained

Kust leida võib?

üldpuhastusvahendid, pesu pesemise vahendid, nõudepesuvahendid

Kemikaal

Naatriumkloraat

Võimalik mõju tervisele

Väga mürgine allaneelamisel, kahjustab keskkonda

Miks kasutatakse?

pindaktiivsed ained

Kust leida võib?

üldpuhastusvahendid, pesu pesemise vahendid, vanni ja WC puhastuseks mõeldud vahendid, põranda ja mööbli pesu vahendid