Kas teie lapse mänguasjad on ikka tõesti ohutud?

Juba väga varajasest east on lapsed ümbritsetud erinevate mänguasjadega. Paljud mänguasjad sisaldavad sünteetilisi aineid, mis on teadaolevalt ohtlikud laste tervisele. Mänguasjadel on lapse arengus väga oluline roll, kuid kui mänguasjad sisaldavad ohtlikke kemikaale, võivad need lapse arengule hoopis vastupidist mõju avaldada. Vaatamata sellele, et õigusaktidega on teatud kemikaalide kasutamine mänguasjades keelatud või piiratud, leitakse pisteliste kontrollide käigus mänguasjadest siiski selliseid ohtlikke kemikaale, mida ei tohiks kasutada. Näiteks plastmänguasjades kasutatavad ftalaadid (pehmendajad), mis võivad kahjustada hormoonsüsteemi; liimitud puitpusledes kasutatav formaldehüüd, mis võib põhjustada vähki; või kaisukarudes kasutatavad leegiaeglustid, mis võivad lapse arengule halvasti mõjuda. Seetõttu on väga oluline pöörata tähelepanu sellele, milliseid mänguasju Te oma lapsele mängimiseks annate.

Lapsed on toksiliste kemikaalidega kokkupuute suhtes palju tundlikumad kui täiskasvanud, kuna neil on oma kehakaalu suhtes suurem nahapind, suurem hingamismaht ja kiirem ainevahetus – nende kehasse jõuab rohkem toksilisi aineid kui täiskasvanu omasse. Nende immuunsüsteem ja närvisüsteem alles arenevad ning mürkide väljutamise süsteemid nende kehas ei funktsioneeri veel täielikult. Peale selle on väikelapse nahk täiskasvanu omast oluliselt õhem ning nahk ei ole veel piisavalt välja arenenud, et toimida kaitsebarjäärina. Lapsed puutuvad erinevate allikate kaudu kokku paljude ohtlike kemikaalidega – mitte ainult nahahooldustoodete ja mänguasjade vahendusel, vaid ka igapäevaste toodete kaudu nagu näiteks rõivad, toit või mööbel.

Mõned ohtlikud ained, eriti hormoonsüsteemi kahjustajad, võivad avaldada tõsist mõju isegi juhul, kui inimene puutub kokku väga väikese kemikaalide kogusega.

MIKS ON LAPSED ERITI TUNDLIKUD?

Kemikaalid imenduvad laste organismi kiiremini ja kaovad sealt aeglasemalt, kuna nende immuun- ja närvisüsteem on veel arenemisjärgus.

Mõju laste tervisele

EL-i mänguasjadirektiiv reguleerib ja piirab mänguasjades teatud ohtlike kemikaalide kasutamist, nagu näiteks need, mis võivad põhjustada vähki või mõjutada viljakust. Allergeensed lõhnaained on mänguasjades keelatud ja samuti on piiratud mõnede ainete nagu näiteks nikli ja plii kasutamine. Direktiivi nõuded kemikaalide kohta jõustusid juulis 2013.

Ehkki see on samm ohutumate mänguasjade suunas, on ohtlikud kemikaalid endiselt lubatud mänguasjade teatud osades ning lubatud kontsentratsioonidest allapoole jäävates kogustes. EL-i määrus kemikaalide ja nende ohutu kasutamise kohta (REACH) ei sisalda spetsiaalseid sätteid mänguasjade kohta, kuid teatud ftalaatide kasutamine mänguasjades on keelatud ning mõnede kasutamist on piiratud nendes mänguasjades, mida võib suhu panna.

On olemas vaid üksikud mänguasjade sertifikatsiooni näitavad märgised ning peale väga ohtlike ainete (VOA) ei ole teisi keemilisi „koostisaineid” kohustuslik sildile märkida. See teeb ohutute mänguasjade ostmise keeruliseks. Seetõttu ei paku kumbki mainitud õigusaktist meie lastele piisavat kaitset, kuna paljusid ohtlikke kemikaale võib siiski kasutada ning samuti ei taga need seadused meile piisavalt infot, et teha informeeritud otsuseid selle kohta, milliseid mänguasju osta.

Loe täpsemalt,  kas Teie lapse mänguasjad on ikka tõesti ohutud.


KAS ON SEADUSEID, MIS LAPSI KAITSEVAD?

ÖKOMÄRGISED

ÖkoTex 100 – kasutatakse tekstiilmänguasjadel või tekstiilist mänguasjaosadel ning näitab, et kasutatud tekstiilimaterjalid ei sisalda ohtlikke kemikaale.

 

Sinine Ingel – kasutatakse puidust mänguasjadel ning näitab, et toode ei sisalda ohtlikke aineid.

 

 

Põhjamaade Luik – Kasutatakse puidust, metallist, plastist või kummist mänguasjadel ning tekstiili ja pehme täidismaterjali puhul.