Omavalitsus

Kohalikel omavalitsustel on palju võimalusi vähendada ohtlike ainete koormust nende haldusalal, seades strateegilised eesmärgid ohtlike ainete vähendamiseks kogu omavalitsuses sh ettevõtetes ja kodumajapidamistes. Omavalitsused saavad ka otseselt ohtlike ainete koguseid vähendada asendades hallatavates hoonetes kasutatavad ohtlikud kemikaalid puhastusvahendites, kontoritarvetes, mööblis jne tervise- ja keskkonnasõbralikemate alternatiividega.

Siin leheküljel on leitav informatsioon strateegilistest meetmetest, mida omavalitsused saaksid ellu viia nagu kemikaalide ohjamise tegevuskava ja keskkonnahoidlikke riigihankeid. Soovime, et iga omavalitsuse riigihanke korraldamise nõuetesse lisanduksid ka ohtlike ainete kasutamise kriteeriumid. Kemikaalide ohjamise tegevuskava aitab saavutada tervislikumat elukeskkonda. Koostöö omavalitsuste vahel loob eeldused laiaulatuslikuks infolevikuks. Usume, et seeläbi saab iga inimene teadlikumate ja keskkonnasõbralikumate valikute abil vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega.