Terviseameti järelvalve tulemusena kõrvaldati turult 2018. aasta esimese seitsme kuuga kuus erinevat tooteartiklit, mis ei vastanud kehtivatele regulatsioonidele.

Probleeme oli nõudepesumasina tablettidega, erinevate kosmeetikatoodete ning Hiinas toodetud mänguasjaga.

Olgugi, et enamik turult kõrvaldatud tooted olid tootetud Euroopas, siis esines nende koostises mõningaid probleeme.

Saksamaal toodetud nõudepesumasina tablettide fosfori kogusisaldus oli 1,7 grammi standarddoosi kohta, see aga ületab kehtivat piirväärtust 5,7 korda. Keskkonna kaitsmise soovist lähtuvalt ei lubata turule nõudepesumasinate pesuvahendeid, mille fosfori kogusisaldus on 0,3 grammi või rohkem.

Erinevad turult kõrvaldatud kosmeetikatooted sisaldasid valdavalt metüülisotasolinooni, mis on sensibileeriva toimega. Seega on antud ainete kasutamine mittemahapestavates kosmeetikatoodetes keelatud.

Hiinas toodetud mänguasi “Panda Rattle” eemaldati turult, kuna testimisel eraldus mänguasjast osa, mis mahtus väikeste osade silindrisse, seega võib mänguasi põhjustada väikelaste lämbumist.

Info ja fotod: Terviseamet