Projekti NonHazCity raames viidi Stockholmi piirkonnas läbi uuring, mis keskendus ohtlike ainete tuvastamisele kodutolmus. Uuring hõlmas endas viit majapidamist, millest neli olid eramajad ning üks korterelamu. Uuringu eesmärgiks oli eelkõige tõsta teadlikkust kodumajapidamistes kasutatavatest kemikaalidest. Uuring keskendus kuuele kodudes võimalikule ohtlikele kemikaaliderühmadele: ftalaadid, organofosforestrid, bisfenoolid, klooritud parafiinid, broomitud leegiaeglustid ja perfluoroalküülained.

Läbiviidud uuringu tulemusena selgus, et ohtlike ainete konsentratsioonid kodutolmus olid võrreldes varasemalt läbiviidud uuringutega madalamad. Lisaks tõi uuringuraruanne välja ka selle, et ohtlike aineid kodutolmus leidub isegi nendes majapidamistes, kelle kemikaaliteadlikkus on kõrgem ning kus on tehtud teadlikke valikuid kodudes kasutavate materjalide ja kemikaalide osas.

Kõige enam sisaldas kodutolm ohtlikest ainetest ftalaate, organofosforestreid, bisfenoole ning klooritud parafiine (ühik μg/g) kohta. Broomitud leegi aeglustid ja perfluoroalküülainete konsentratsioon oli tuhat korda madalam (ühik ng/g kohta).

Uuringus välja toodud kemikaalide kohta arvutati välja kokkupuute piirmäär ning uuringu tulemustest selgus, et reaalne kokkupuute piirmäär jäi tunduvalt allapoole piirmäära.

Siiski tuleb tolmu osas olla tähelepanelik ning kodu pidevalt koristada, sest kodumajapidamises leiduv tolm kogub kergesti kemikaale.

Loe uuringuaruannet siit