Ökomärgis


Ökomärgist on lihtne märgata ja see annab tarbijale kinnituse toote või teenuse tervise- ja keskkonnasõbralike omaduste kohta. Selle saamiseks koostatud kriteeriumid on kokku pannud ja nende täitmist kontrollivad sõltumatud eksperdid. Ökomärgisega toodete ja teenuste keskkonnamõju kogu olelusringi (tooraine hankimine, tootmine, pakendamine, kasutamine, utiliseerimine jmt) jooksul on väiksem kui teistel samaväärsetel toodetel. Ökomärgisega tooted sisaldavad vähem ohtlikke aineid.

Miks valida ökomärgisega toode või teenus?

– Säästad oma tervist!

– Hoiad meie kõigi keskkonda!

– Suunad turgu keskkonna- ja tervisesõbralikkuse poole!


Maailmas on umbes 40 erinevat ökomärgisesüsteemi. Kõige sagedamini kohtab Eestis järgmisi ökomärgiseid:

Euroopa Liidu Lilleke

Euroopa Ühenduse ökomärgise eesmärk on propageerida keskkonda vähem mõjutavate toodete arendamist, tootmist, reklaamimist ja kasutust. Euroopa Ühenduse lilleke võeti kasutusele 1992. aastal ja kehtib Euroopa Majandusühenduses (EL liikmesriigid, Island, Norra ja Lichtenstein). Selle kriteeriumid on koostatud 31 tootegrupile, mis on omakorda jagatud 12 rühmaks:

 1. Hügeeni- ja kosmeetikatooted
 2. Puhastusvahendid (nt pesupulbrid, seebid, šampoonid, nõudepesuvahendid)
 3. Rõiva- ja tekstiilitooted, sh jalanõud
 4. Värvid ja lakid
 5. Elektroonikaseadmed
 6. Kattematerjalid (nt põrandakattematerjalid)
 7. Mööbel
 8. Aiandustooted (nt kasvusubstraadid, väetised ja mullaparandusained)
 9. Majapidamisseadmed (nt õhksoojuspumbad)
 10. Määrdeained
 11. Muud majapidamiskaubad (nt madratsid, sanitaarkaubad)
 12. Pabertooted

Lisaks antakse Euroopa Liidu Lilleke majutusasutustele, kus kasutatakse keskkonnasäästlikke lahendusi, näiteks kasutatakse taastuvenergiat, säästetakse vett ja energiat, vähendatakse jäätmete hulka jne. Ökomärgist ei anta toiduainetele, jookidele ja ravimitele.

Põhjamaade Luik

Üks edukamaid ökomärgisesüsteeme on Põhjamaade Luik, mille lõi 1989. aastal Põhjamaade Ministrite Nõukogu – ökomärgise väljaandja ja kriteeriumite uuendaja. Luigemärki saab taotleda üle 60 tooterühmas alates pesuvahenditest ja pehmepabertoodetest kuni mööbli ja majutusteenusteni. Rohkem kui 10 000 toodet või teenust kannab täna Põhjamaade Luige märgist.

Vaata, millistele toodetele on antud luigemärk!

Sinine Ingel

Sinine Ingel (Der Blaue Engel) on vanim keskkonnaga seotud märgis, mis loodi Saksamaal juba 1978. aastal. Täna kannab Sinise Ingli märki üle 12 000 toote ja teenuse 80 erinevast toote- ja teenusekategooriast. Ökomärgise taga seisab Saksamaa valitsus, eesmärgiga kaitsta inimeste tervist ja keskkonda. Riiklik kontroll tagab, et Sinist Inglit kandvad tooted ja teenused vastavad rangetele keskkonnasõbralikkuse nõuetele.

Vaata, millistele toodetele on antud Sinise Ingli keskkonnamärgis.

Lisaks on mitmeid märgiseid, mis on väljatöötatud spetsiaalsetele tootegruppidele. Nende märgistega toodetes on piiratud ohtlike ainete kasutamist. Näiteks:

Ökotex

Ökotex on spetsiaalne märgis tekstiilitoodetele. Märgis tagab, et tooteid on testitud teatud kahjulike ainete suhtes ja need vastavad kindlatele piirnormidele. Kriteeriumid, mille alusel tooteid testitakse, võib jagada kolme kategooriasse:

1) õigusaktidega keelustatud või kasutuspiirangutega ained, näiteks ftalaadid, nikkel, asovärvid;

2) tervisele kahjulikud ained, mille kasutamist õiguslikult (veel) ei reguleerita, näiteks pestitsiidid;

3) erinevad tervisesõbralikkuse parameetrid, näiteks pH tase ja värvipüsivus.

SIIT leiad infot toodete kohta, millele on antud Ökotex märgis!

Ecocert

2003. aastast kannavad palju tooted Ecocert märgist. Tervise- ja keskkonnasõbralikkuse tagamiseks kontrollivad sõltumatud eksperdid, et toote koostisosad pärineks taastuvatest ressurssidest ning selle valmistamisprotsess oleks loodushoidlik. Ecocert märgist kandvad tooted on vabad GMO-dest, parabeenidest, fenksüetanoolist, nanoosadest, ränist, polüetüleenglükoolist (PEG), silikoonidest, sünteetilistest lõhna- ja värviainetest ning loomse päritoluga ainetest (va kui need on toodetud looduslikult, näiteks piim, mesi jne). Lisaks on Ecocert tootede pakendid valmistatud biolagunevast või taaskasutatavast materjalist.

NaTrue

Ühe enam võib näha kosmeetikatoodetel erinevaid märgiseid, mis viitavad toote koostisosade looduslikule päritolule. Paljud neist on isedeklareerivad, st tarbijal on ainult tootjapoolne sõna, et üks või teine koostisosa on looduslik, nende kriteeriumite täitmist ei kontrolli sõltumatud osapooled. NaTrue märgist kandvate toodete koostise orgaanilisuses võite aga kindlad olla. Nende toodete koostist kontrollivad eksperdid iga kahe aasta tagant, et tagada maksimaalne usaldusväärsus.