Me ei mõtle sellele, kuid iga päev puutume kokku väga paljude erinevate kemikaalidega (hambapasta, šampoon, riided, mööbel, laste mänguasjad jne). Nendes toodetes sisalduvad kemikaalid võivad olla ohtlikud meie tervisele ja keskkonnale. Oma igapäevaste valikutega on võimalik vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega ning seeläbi kaitsta oma tervist ja meid ümbritsevat keskkonda. Toodete ohutuse eest peavad vastutama küll tootjad ja importijad, kuid tarbijatel on väga oluline roll. Oma valikutega saavad tarbijad turul olevat tootevalikut mõjutada. Kui kasvab nõudlus vähem ohtlikke aineid sisaldavate toodete vastu, on tootjad ja importijad sunnitud sellele reageerima. Alusta täna. Mõtle mida tarbid!

thinkbefore.eu veebilehel on kokku kogutud kolme Euroopa Komisjoni poolt rahastatud projekti tulemused ja trükised.

Sellelt veebilehelt leiad:

• ülevaate ohtlike kemikaalidega seonduvatest tervise ja keskkonnaprobleemidest;

• teavet selle kohta, milliseid ohtlikke kemikaale leidub erinevates toodetes;

• näpunäiteid, kuidas leida ohutumaid alternatiive ning vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega.

Oleme koostanud erinevaid infomaterjale ja -voldikuid, et suurendada inimeste teadlikkust toodetes sisalduda võivatest ohtlikest kemikaalidest. Kõik materjalid on lubatud kasutamiseks ja levitamiseks isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel. Trükitud infomaterjalide osas võtke meiega ühendust info@bef.ee!

Interregi projekti NonHazCity esimese (2016 – 2019) ja teise etapi (2019 – 2021) eesmärgiks oli vähendada saasteainete sattumist Läänemerre ja selle ümbrusesse. Eelkõige olid tegevused suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, omavalitsustele ning kodumajapidamistele. Projektide raames on aidatud luua omavalitsustele kemikaalide ohjamise tegevuskava ning on korraldatud elanikkonnale suunatud infokampaaniaid, mille eesmärgiks on tõsta tavatarbija teadlikkust ohtlikest ainetest tarbeesemetes ning teadlike valikute abil vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega.

NonHazCityle eelnevas projektis LIFE BaltInfoHaz (2011 – 2015) keskenduti laialtlevinud tootegruppidele nagu kosmeetika, beebikosmeetika, mänguasjad, kodukeemia, siseviimistlustooted ja autohooldusvahendid ning selgitati, milliseid ohtlikke aineid need võivad sisaldada, millised võivad olla nende kemikaalide mõjud meie tervisele ja meid ümbritsevale keskkonnale ning kuidas on võimalik valida ohutumaid alternatiive.

thinkbefore.eu eestikeelset sisu haldav Balti Keskkonnafoorum (BEF) on keskkonnaorganisatsioon, mille eesmärk on teadmistepõhine keskkonnahoid. Selle saavutamiseks panustatakse igakülgselt keskkonnateadlikkuse edendamisse ning pakutakse ekspertnõu ka ettevõtetele ja ametkondadele. BEF on kemikaalivaldkonnaga tegelenud aastakümneid ning konsulteerib ettevõtteid kemikaaliohutuse tõstmise osas ja viib läbi kemikaaliriskide juhtimise alaseid koolitusi ja seminare.

Euroopa Liidu LIFE+ teave ja teabevahetusprogramm

Läti Vabariigi Keskkonnakaitse ja Regionaalarengu ministeerium

     Leedu Vabariigi keskkonnaministeerium