Kloka val för en giftfri stad

Fakta och tips för en kemikaliesmart vardag.

Nyheter

Under 2020 och fram till juli 2021 har Västerås stad genomfört ett […]
Analysera din exponering för hormonstörande ämnen Check(ED) yourself – är en app […]
Skadliga ämnen i livsmedelsförpackningar Livsmedelsförpackningar skyddar maten och är viktiga för livsmedelssäkerheten. […]

Allt börjar med medvetenhet

Vi utsätts för ett stort antal olika kemikalier dagligen, som når vår kropp genom inandning, absorption genom huden eller genom mat.