Analysera din exponering för hormonstörande ämnen

Check(ED) yourself – är en app som kan hjälpa dig att beräkna din individuella exponeringsnivå för hormonstörande ämnen (EDs), ämnen som liknar naturliga hormon och påverkar din hälsa.

Appen är ett gör-det-själv verktyg. Appens ”hjärta” (databas, algoritmer) är sammansatt av världsomfattande vetenskaplig data och Världshälsoorganisationens rekommendationer. Appen har tagits fram av en tvärvetenskaplig forskargrupp (DetoxED) som samarbetar med internationella forskare och experter inom medicin.

Den är ett resultat av 10 års forskningsstudier – inom områdena hormonstörande ämnen, medicin, analytisk kemi, bioteknik, dietetik och IT – och åtgärder inom NonHazCity-projektet. Effektiviteten av de föreslagna rekommendationerna har testats av volontärer i pilotstudien ”Gdansk – the city on detox”, samordnad av dr Monika Piotrowska – Szypryt (Gdansk Water Utilities).

https://se.check-ed.eu/