Båtservice

Problem

Det finns nästan en miljon fritidsbåtar i Sverige idag. Tyvärr bidrar användandet av fritidsbåtar till utsläpp till både luft och vatten men framförallt är det våra sjöar och hav som riskerar att påverkas.

När båtarna servas och tas omhand används det en hel del kemikalier. Kemikalierna används vid motorservice, rekonditionering, bottenmålning, rengöring samt vid reparationer och lagningar.

Tips!

Vare sig du besöker sidan som företagare eller som privatperson är det viktigt att tänka på följande:

Arbeta med information och attityder. Sprid kunskap om kemikalier till kunder och till vänner och bekanta.Samla upp sliprester och lämna till din närmaste avfallsanläggning/återbruk som farligt avfall.Välj rätt båtbottenfärg. Båtbottenfärger som är godkända av kemikalieinspektionen innehåller biocider, dessa färger får inte användas i sötvatten såsom Mälaren. Alla båtar med fast båtplats i Mälaren måste följa de här reglerna och får alltså inte använda båtbottenfärger som är avsedda för Östersjön eller Västkusten. Om båtägaren har flera platser inklusive plats i sötvatten blir platsen som ligger i sötvatten avgörande för om båten får vara målad med biocidfärg eller inte.Välj miljömärkta produkter.Lämna farligt avfall, exempelvis oljerester eller glykol, till din närmaste avfallsanläggning/återbruk.

Att anlägga en spolplatta löser endast delar av problemet med båtbottenfärger. Spolplattan samlar bara upp de färgrester som lossnar i samband med att man tar upp båten på hösten. Forskning visar att en stor del av de farliga ämnen som finns i båtbottenfärgen släpper när båten ligger i vattnet under vår och sommarhalvåret.

Vilka regler som gäller i varje enskild kommun är det upp till kommunen att själv bestämma.

Läs mer:

Havs- och vattenmyndigheten

Transportstyrelsen

Kemikalieinspektionen