Kommun

Kommuner använder mängder av kemikalier i sin dagliga verksamhet. Vissa är mer uppenbara som i rengörings- eller saneringsprodukter. Andra går att finna i exempelvis kontorsmaterial, möbler och elektronik. På de här sidorna finns praktiska redskap för att minska användandet och spridningen av skadliga kemikalier från de kommunala verksamheterna.