Kemikalier i vardagen

Användningen av kemikalier har en stor koppling till vår vardag. Den mat vi äter, bilarna vi kör, datorerna på våra arbetsplatser och leksakerna våra barn leker med, riskerar alla att innehålla skadliga kemikalier.

På den här sidan hittar du som konsument information om vad du kan göra för att skydda dig själv och miljön från skadliga ämnen.

Kemikaliesmart hem

I Stockholm och Västerås genomfördes 2018-2019 kampanjen Kemikaliesmart hem. Då fick några  invånare fick besök av kommunernas kemikaliexperter.

Läs mer om kampanjen på kommunernas hemsidor:

www.stockholm.se/kemikaliesmarthem

www.giftfrittvasteras.wordpress.com

Våga fråga!

Som konsument har du rätt att fråga om en vara, exempelvis cykel, leksak eller möbel, innehåller något skadligt ämne. Enligt den europeiska kemikalielagstiftningen REACH ska butiker kunna svara på frågor om kemiskt innehåll i varor som de säljer. Lagen hänvisar till kandidatförteckningen, som är en lista över ämnen som kan medföra allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Listan växer och uppdateras hela tiden. När ett ämne finns med på listan ska butiken kunna svara på frågan om varan innehåller mer än 0,1 procent av ämnet. Kunden har rätt att få informationen inom 45 dagar.