Utrensning

Ett första steg på vägen att bli mer kemikaliesmart är att kontrollera vad som finns i verksamheten. När man har koll på vad man har kan man börja sortera bort sådant som är mindre bra sett till innehåll av skadliga ämnen. Nästa steg när man rensat är att byta ut varor och produkter mot bättre alternativ.

Utrensning på förskolor

Barn är extra känsliga när det kommer till exponering för skadliga ämnen. De är därför en prioriterad grupp i arbetet med att minska exponeringen för skadliga ämnen. Både Västerås stad och Kemikaliecentrum har gjort riktade insatser till förskolorna inom projekten Giftfri förskola och Kemikaliesmart förskola.

Länk till Västerås vägledning för giftfri förskola (pdf)

Länk till Stockholms vägledning för en kemikaliesmart förskola (pdf)

Länk till Stockholms webbutbildning för en kemikaliesmart förskola 

Analyser av förskolematerial

Som en del av projektet Kemikaliesmart förskola har kemikaliecentrum utfört en undersökning av kemiskt innehåll i förskolematerial. Både nya och gamla leksaker, hobbymaterial, madrasser och inredning från förskolor har analyserats på innehåll av utvalda ämnen.

Totalt har man undersökt 42 nyinköpta varuprov samt 112 gamla och redan utrensade saker. Undersökningen visar att det finns skadliga ämnen i många gamla leksaker, och att det därför är viktigt att sortera ut och göra sig av med dessa.

Information:

Kemiska material och material (pdf)