Frisörer

Hår- och hudvårdsprodukter använder vi för att vårda och förbättra vårt yttre. Men dessvärre kan många produkter, som exempelvis säljs på en salong, innehålla ämnen som är skadliga både för frisörens hälsa, kundens hälsa och för miljön.

Frisörer – utsatt yrkesgrupp

När det gäller frisörer så är det vanligt med arbetsskador i form av eksem på händer och olika andningsbesvär. Men det finns också några studier som tyder på att frisörer är värre drabbade än andra när det gäller fertilitetsproblem och eventuella fosterskador.

I en nyligen publicerad studie i Sverige mättes cancerframkallande ämnen i blodet hos cirka tre hundra kvinnliga frisörer. Forskarna noterade bland annat att det cancerframkallande ämnet orto-toluidin ökade med antal behandlingar med ljus hårfärg och hårpermanent.

Även om det är svårt att forska om fosterpåverkan så finns det studier som visar en svag ökning av risken för vissa reproduktionsstörningar hos kvinnliga frisörer. I andra länder som exempelvis Danmark avråds gravida från att färga håret men i Sverige finns i dag inga sådana rekommendationer. Idag finns heller inga restriktioner för hur en frisör ska arbeta som gravid.

Kundernas hälsa

Även frisörens kunder kan drabbas av allergiska reaktioner i form av rodnader, eksem, blåsor och svullnader. Vanligtvis uppkommer de problemen inom ett dygn efter det att färgningen har skett. Symtomen kan vara kvar i flera veckor och ska alltid behandlas av sjukvården. Om en kund till dig får en allergisk reaktion av en produkt bör du anmäla händelsen både till Läkemedelsverket och till din leverantör.

När en kund får sitt hår färgat kan höga halter av vissa färgämnen gå in kundens hud. I en tysk studie från 2010 hittade forskarna höga halter av färgämnet toluene-2,5-diamine i testpersonernas urin i upp till två dygn efter en behandling med en färg där ämnet ingick. De kunde dra slutsatsen att ämnet snabbt togs upp genom hårbotten och gick ut i blodomloppet.

Miljön påverkas

År 2011 släpptes det ut cirka 830 ton färgämnen från hårfärgningsmedel i avloppen och då är vattnet i produkten borträknat. Detta bara från frisörsalonger i Sverige. Många av de ämnen som finns i frisörprodukter är miljöskadliga, till exempel siloxaner som kan vara svårnedbrytbara och resorcinol som är mycket giftigt för vattenlevande organismer. När färgerna och andra hårprodukter sköljs ut hamnar de i stadens reningsverk som inte är byggda för att ta emot och bryta ner kemikalier. Det resulterar i att ämnena hamnar i naturen.

Hur blir man en kemikaliesmart frisör?

Det handlar dels om att välja mindre skadliga produkter men också om att hantera de produkter man har på ett kemikaliesmart sätt. Både för den egna hälsan, kundens hälsa samt miljöns skull. Det handlar även om att ha kunskap om det ansvar man faktiskt har när man säljer kosmetiska produkter i sin salong.

Stockholms stad har tagit fram en broschyr med många konkreta tips:

Broschyren Kemikaliesmart frisör (pdf)

Affischen Kemikaliesmart frisör (pdf)