Biltvätt

Problem

Biltvättar, även kallade fordonstvättar, är miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Det beror på att de kan påverka miljön genom utsläpp av förorenat tvättvatten. Det förorenade tvättvattnet innehåller kemikalier, metaller och oljor som påverkar våra sjöar och hav negativt.

Kemikalier används på flera sätt i verksamheten och smutsen på bilarna innehåller stora mängder skadliga ämnen, framförallt tungmetaller. Exempel på kemiska produkter som används är avfettningsmedel, schampon, avrinningsmedel och vaxer. Dessa används såklart vid själva rengöringen av bilar, men kemikalier används också vid kemisk rening av spillvatten (exempelvis fällnings eller flockningsmedel) och vid rengöring av tvätthallarna. Produkterna säljs också i de butiker som finns i anslutning till tvätthallarna.


Tips!

Många biltvättar är idag Svanenmärkta och för dessa ställs krav på utsläpp och rening av spillvattnet. Har du en biltvätt och inte är beredd att Svanenmärka den, kan du minska utsläppen av kemikalier, metaller och oljor genom att välja lämpliga rengöringskemikalier och reningsteknik.

Ett tips är att använda Svanens kriterier för en Svanenmärkt fordonsanläggning. Kriterierna finns på  www.svanen.se

Överdosera inte. Använd den mängd som anges.Använd kemikalier som passar oljeavskiljaren för att inte störa reningen.Se till att oljeavskiljaren töms regelbundet av någon med tillstånd att transportera och ta emot farligt avfall.Lagra kemikalierna rätt så det inte finns risk för att eventuellt spill och läckage sprider sig till brunnar.Använd miljöanpassade kemikalier. Många bildvårdsprodukter är idag exempelvis Svanenmärkta.Informera kunderna om varför de ska tvätta bilen på servicestation istället för att tvätta på gatan/tomten. Ställ krav på kunderna i Gör-det-själv hallarna. Exempelvis på att inte använda mer produkter än nödvändigt eller att de endast får använda miljömärkta produkter.