Problem

Textilier och möbler är en stor produktgrupp som kan innehålla många olika sorters skadliga kemikalier.  Möbler kan t.ex. innehålla flamskyddsmedel för att minska risken för brand. Kemikalier kan också användas för att ge färg åt tyg, motverka att det blir skrynkligt eller mögla. Det har även blivit vanligt att bekämpningsmedel används som tillsats i allt från träningskläder och skor till skärbrädor och bänkskivor. Elektriska och elektroniska produkter, såsom tv-apparater, mobiltelefoner, köksredskap, rakapparater och mobiltelefoner finns i alla människors vardag, både i hemmet och på arbetsplatsen och skola/förskola. Elektronik av den här typen innehåller hundratals olika sorters kemiska ämnen, i plasterna som används i elektronik kan flamskyddsmedel, mjukgörare och andra kemikalier vara tillsatta. En del elektronik innehåller även andra giftiga substanser som bly, kvicksilver, kadmium, arsenik, selen och sexvärt krom. Även i batterier kan det förekomma bly, kvicksilver och kadmium. År 2006 skärptes lagstiftningen för vilka tungmetaller och andra kemikalier som får användas, dock begränsar nuvarande lagstiftning endast ett fåtal ämnen.

Tips!

  • Textilier bör ur hälsosynpunkt alltid tvättas före användning.
  • Köp inte varor märkta med ”anti-odör”, ”antibakteriell”, ”luktfri” eller liknande.
  • Köp varor som är ekologiska eller miljömärkta.
  • Köp CE-märkta elektroniska produkter.
  • Undvika att ha elektronik i barnets rum.
  • Låta inte barnen leka med gammal elektronik.
  • Fråga i butiken! De måste svara på frågan om en vara innehåller skadliga ämnen. Läs mer om detta under rubriken ”Våga Fråga” som du hittar på första sidan för konsumenter.