Problem

Tvätta inte bilen på gatan, då rinner det smutsiga vattnet rätt ner i gutubrunnarna som inte alltid är kopplade till ett reningsverk. Det förorenade tvättvattnet kan innehålla kemikalier, tungmetaller och oljor som påverkar våra sjöar och hav negativt.

Exempel på kemiska produkter som används vid biltvätt kan vara avfettningsmedel, schampon, avrinningsmedel och vaxer. De kan innehålla flera miljö- och hälsoskadliga kemikalier.

Tips!

Tvätta bilen i en miljömärkt gör-det-själv-hall eller automatisk biltvätt, där tas det förorenade vattnet om handÖverdosera inte. Använd den mängd som anges.Använd miljöanpassade kemikalier. Många bildvårdsprodukter är idag exempelvis Svanenmärkta.