Varför är det viktigt att välja rätt byggmaterial?

Byggnader förväntas ofta ha en lång livslängd, därför är det viktigt att göra så bra bedömningar som möjligt av de kemiska risker som finns med ett material. Dessutom spenderar vi i Sverige upp till 90 procent av vår tid inomhus, hur luften är där påverkar hur vi mår. Den potentiella risken för att påverkas av kemikalier i byggmaterial som används inomhus är uppenbar. Material som används utomhus, på exempelvis fasader och i anläggningar, återfinns ofta i närliggande vattenmiljöer.

Skadliga ämnen

I historien finns det flera exempel på byggmaterial som använts i stor skala på grund av sina positiva egenskaper, men som med tiden visade sig vara farliga. PCB och asbest är två välkända och kostsamma exempel. Skadliga ämnen som kan finnas i dagens byggmaterial är bland annat ftalater, bromerade flamskyddsmedel, klorparaffiner, koppar och zink.

Krav från kommunen

Kommuner är inblandade i många stora byggprojekt. Alltifrån bostadshus och skolor till vägar och broar byggs i kommunens regi. Kommunen bör därför ställa krav på vad byggmaterialet innehåller och på att entreprenörer har tillräcklig kunskap. Då kan de ta rätt beslut och minimera riskerna med kemikalier i byggmaterial. Man kan också ställa krav på att ett bedömningssystem, som tar hänsyn till kemikalieinnehåll, ska användas i projektet, exempelvis Byggvarubedömningen, SundaHus eller BASTA.

Loggbok

Det som man idag tror är ofarligt kan i framtiden visa sig vara skadligt. Forskningen och utvecklingen går framåt och kunskapen ökar. I framtiden kan det därför vara av intresse att veta vilka byggnadsmaterial som använts i ett projekt och var i byggnaden de finns. Det finns därför idag flera system för denna form av dokumentation, en så kallad loggbok för byggnader.