Båtbottenfärger

Båtbottenfärger används för att undvika att påväxt av exempelvis havstulpaner sätter sig på skrovet och ökar motståndet i vattnet vilket ger lägre fart. I regel är påväxten mindre ju lägre salthalten i vattnet är, därför är det inga problem med påväxt i insjöar.

Det finns tre kategorier av båtbottenfärger:

Västkustfärger: Är den giftigaste sortens båtbottenfärg. Den här färgen kräver godkännande från Kemikalieinspektionen. På burken finns det information om var färgen är godkänd att använda.Ost- och västkustfärg: Den här färgen kräver också godkännande från Kemikalieinspektionen. På burken hittar du information om var färgen är godkänd att använda.Färg för insjöar eller Bottniska viken: Det här är känsliga vattenområden och det finns inga biocidfärger som är godkända för användning i dessa områden. Endast färger som på fysikalisk väg tar bort påväxt är acceptabel att använda.

Att en båtbottenfärg är godkänd innebär att den innehåller bekämpningsmedel. Det innebär inte att färgen får användas på alla båtar. Färger som är märkta med godkänd får endast användas på ost eller västkusten. I Mälaren och andra insjöar, samt Bottniska viken är det inte tillåtet att använda de båtbottenfärger som är godkända av Kemikalieinspektionen.

Problem

Båtbottenfärger som är godkända för att användas på ost- eller västkusten innehåller skadliga ämnen. Under tiden som båten ligger i vattnet så sipprar dessa ämnen ut och hamnar i vatten, bottensediment, eller i djuren som lever där.

Trots att det inte finns några färger som är godkända för användning i Mälaren så finns det tecken på att sådan färg ändå målas på båtar som används där. Eftersom Mälaren är en dricksvattentäkt för två miljoner människor är det viktigt att den skyddas.

Tips!

På ostkusten är det endast två gånger om året som man som båtägare måste oroa sig för havstulpaner, för västerkusten sker det oftare.

Ett bra tips för att slippa bottenmåla är att välja mekanisk rening. Antingen använda någon av de båtbottentvättar som finns i skärgården eller i Mälaren, eller skrubba av botten själv med hjälp av en borste eller svamp. Skrovduk är ett membranskydd som förtöjs på båtplatsen och som skapar en ljus- och syrefattig miljö där varken havstulpaner eller alger trivs.