Är ditt barns leksaker säkra?

Problem

I de flesta barns vardag, både hemma och i förskola/skola, finns det mängder av leksaker. Det är allt från dockvagnar, dockor, bollar och utklädnadskläder, till klossar och bilar. Inte alltför sällan är de här leksakerna tillverkade i olika plastmaterial.

Ett exempel på ett ämne som kan finnas i leksaker och vara skadligt är ftalater. Ftalater är en grupp av ämnen som kan finnas i många olika sorters mjuka plast- och gummiprodukter, till exempel gymbollar och träningsmattor. Det kan också finnas ftalater i färg och lim. Några exempel på namn på ftalater är DEHP, DBP, BBP och DIBP.

Att just leksaker innehåller skadliga kemikalier är extra problematiskt då barn är känsliga. Barn äter och andas mer i förhållande till sin kroppsvikt mot vad en vuxen gör, vilket leder till att koncentrationen blir högre. Det kan leda till att de skadliga ämnena kan påverka barnets utveckling.

Det finns många regler för kemikalier i leksaker. En av de viktigaste är leksaksdirektivet. Det är en lagstiftning framtagen av EU som innehåller regler om vilka kemikalier som leksakerna inte får innehålla, allmän säkerhet för att exempelvis minska risken för kvävning, samt regler om elsäkerhet. Enligt leksaksdirektivet får kemiska ämnen i leksaker aldrig innebära någon risk för människors hälsa.

Bestämmelserna i regelverken har blivit hårdare med tiden, bl.a. år 2007 och år 2013 vilket är orsaken till att man brukar säga att leksaker tillverkade efter 2013 är mycket bättre ur ett kemikalieperspektiv.

Tips!

Snabbguide vid utsortering av leksaker:

Mjukplast

  • Är den tillverkad före 2007 – rensa bort
  • Luktar den plast eller parfym – rensa bort
  • Saknar den CE-märkning – rensa bort
  • Känns den kladdig och fet – rensa bort


Andra saker som kan rensas bort är:

  • Trä där färgen har börjat flaga
  • Tygprodukter som är märka som flamskyddade
  • Tygprodukter som är stoppade med skumgummi
  • Konstskinn tillverkat i PVC
  • Elektriska leksaker som är trasiga eller tillverkade före 2006.