Lokala fokusämnen

Dagens kemikalieproblem är globala. Liknande varor säljs runt om i hela den industrialiserade världen och med dem följer samma slags problemämnen. Dock kan vissa städer ha sina särskilda utmaningar beroende på exempelvis närliggande industrier eller andra platsspecifika källor.

Varje kommun kommer inom projektet NonHazCity därför göra sin egen lista av lokalt prioriterade ämnen (lokala fokusämnen). Listan tas fram både med hjälp av befintlig kunskap och av den kartläggning av källor som görs inom projektet. Listan med de prioriterade ämnena kommer bli en hjälp för kommunerna när de arbetar med att minska sin miljöpåverkan.

Exempel på lokala fokusämnen i Stockholm och Västerås

  • Antibakteriella ämnen som silver och triclosan
  • Bromerade flamskyddsmedel som exempelvis PBDE
  • Ftalater, exempelvis DEHP
  • Högfluorerade ämnen som PFOS och PFOA
  • Bisfenol A (BPA)
  • Särskilt skadliga metaller som kadmium, bly, zink och koppar
  • Tributyltenn (TBT)