https://www.high-endrolex.com/34

Skadliga ämnen i livsmedelsförpackningar

Livsmedelsförpackningar skyddar maten och är viktiga för livsmedelssäkerheten. Förpackningarna ger dock upphov till mycket avfall och innehåller ibland skadliga ämnen som riskerar att föras över till maten om förpackningarna används på fel sätt. Även olika köksredskap kan innehålla skadliga ämnen.

I den här broschyren får du information om olika material som kan innehålla skadliga ämnen och tips på hur du kan hitta hälsosammare alternativ.