Under 2020 och fram till juli 2021 har Västerås stad genomfört ett plastbantningsprojekt. Syftet var att minska användningen av fel plast på fel plats, både inom stadens egen verksamhet såväl som i civilsamhället och vid evenemang och festivaler. På grund av pandemin avbröts alla evenemang och festivaler och inga evenemangsaktiviteter genomfördes.

Projektets kick-off i februari 2020 var ett samarbete mellan staden och NonHazCity. Ett 40-tal politiker, förvaltningschefer och anställda lärde sig mer om plast och problem kopplade till användning av plast av föreläsare från flera europeiska länder.

Projektet har genomfört flera åtgärder:

  • Produkter med skadliga ämnen har bytts ut i förskole- och skolkök och i hemkunskapssalar.
  • Skyltar har tagits fram och satts upp på toaletter i stadshuset, i syfte att informera om att plastmuggar har tagits bort.  
  • På kommunala förskolor har skoskydd i engångsplast tagits bort.  
  • Projektet har sett över avtal med plastprodukter: engångsartiklar, profilprodukter, utensilier och kontorsmaterial, vilket lett till att mängden onödig plast har minskat.
  • Presentationsmaterial med fakta om plast och tips om vad som går att göra för att minska användningen har tagits fram för att användas som utgångspunkt på interna eller externa möten.  
  • Flyer med 10 tips på hur man som privatperson kan plastbanta har tagits fram
  • En digital utbildning om plast och plastbantning har tagits fram och skickats ut till alla anställda i staden
  • Cirka 20 inlägg på stadens sociala medier, Facebook, Instagram och LinkedIn, har publicerats
  • I samarbete med NonHazCity och Sveriges konsumenter har kampanjen ”Plastic Diet” spridits på sociala medier i Sverige. Sammanlagt har nästan 240 000 personer nåtts av denna kampanj.   
  • Två informationsmöten med civilsamhället har hållits

Staden arbetar nu med att utveckla en långsiktig strategi för att fasa ut engångsplast och plast som innehåller farliga ämnen. I detta arbete utgör erfarenheterna från.