https://www.high-endrolex.com/34

Viisaita valintoja kemikaalikuorman vähentämiseksi!

Kuntien kemikaalikuorma on melkoinen. Eri toimialoilla on käytössään monia erilaisia kemikaaleja, joista osa on suoraan tai epäsuoraan haitallisia ihmisten tai ympäristön terveydelle. Siivouskemikaalien, erilaisten hoitotuotteiden ja lääkkeiden lisäksi epäsuoraa kemikaalikuormaa lisäävät muun muassa kalusteista, tietotekniikasta tai rakennusmateriaaleista löytyvät haitalliset kemikaalit.

Kuntien tekemillä julkisilla hankinnoilla on suuri merkitys alueen kemikaalikuormaan. Ottamalla haitalliset aineet osaksi esimerkiksi julkisia hankintaohjeita voidaan kuntien kemikaalikuormaa vähentää merkittävästi. Lisäksi kunnat voivat toimia esimerkkinä alueellaan toimiville yrityksille ja osoittaa, että kemikaalien vähentämisellä on väliä.

NonHazCity-hanke teki läheistä yhteistyötä  Turun kaupungin eri toimialojen, kuten  Turun vesiliikelaitoksen, ympäristötoimialan ja  Kakolan jätevedenpuhdistamon kanssa. Hanke selvitti yhteistyössä Turun kaupungin kanssa muun muassa jäte- ja hulevesistä löytyviä haitallisia priorititeettiaineita ja laati arvion näiden aineiden pääasiallisista lähteistä. Lisäksi hanke oli mukana laatimassa haitallisiin aineisiin liittyvää ohjeistusta, joka on tarkoitus ottaa osaksi Turun kaupungin julkisten hankintojen hankintasäännöstöä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa pureuduttiin erityisesti Turun kaupungin kalustehankintoihin yhteistyössä Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa.

Muistilista haitallisten aineiden leviämiseen estämiseen kunnissa

  • Tunnista ja priorisoi haitalliset aineet ja puutu niihin eri toimialojen hankinnoissa.
  • Aseta haitallisiin aineisiin liittyviä tavoitteita puhdistamojen omistajaohjauksessa ja ympäristövalvonnassa.
  • Edistä yhdyskuntajätteiden kierrätystä ja eri jakeiden erilliskeräystä (esim. muovi).
  • Lisää lääkeaineisiin ja mikromuoveihin liittyvää tietoisuutta.


Lue lisää  Ympäristötiedon foorumin julkaisusta.