Tietoisuuden lisääminen kunnissa

Kunnan sisällä tehtävä viestintätyö on haitallisten kemikaalien vähentämisessä äärimmäisen tärkeää, jotta viesti haitallisista aineista tavoittaa hankintatyötä tekevät henkilöt. Turun kaupungissa on koulutettu erityisiä ekotukihenkilöitä tukemaan viisaiden hankintojen tekemistä. Haitallisten aineiden leviämisen estäminen edellyttää kunnissa myös eri toimialojen yhteistyötä, ja kuntien on sitouduttava strategiatasolla terveellisen elinympäristön toteuttamiseen ja sitä kautta vesiensuojeluun.

Lue lisää kuntien merkityksestä vesinsuojelussa Ympäristötiedon foorumin julkaisusta  Haitalliset aineet vesistöissä ja putkissa – kunnat vesien suojelijoina.


Materiaaleja 
viestintätyöhön

Ekotukihenkilöille tarkoitettu  kemikaaliopas hyödyttää kaikkia hankintatyötä tekeviä.

Infograafit havainnollistavat, missä haitallisia aineita kodeissa ja toimistoissa voi olla ja miten ne vaikuttavat.

Hyödynnä kätevät  tarrapohjat, joilla ilmoitat haitallisista kemikaaleista.