Ohtlike ainete vähendamise uuenduslikud lahendused Läänemere linnapiirkondades (NonHazCity, #R010)

Kestus: märts 2016 kuni veebruar 2019
Kogueelarve: 3,5 miljonit eurot
Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus: 2,8 miljonit eurot

 

MIKS ME SEDA TEEME?

Projekti NonHazCity eesmärgiks on vähendada saasteainete sattumist Läänemerre ja selle ümbrusesse. Muret põhjustavad eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ning kodumajapidamised, kelle tegevust on nende suure arvu tõttu keeruline kontrollida. NonHazCity ühendab 18 partnerit Läänemere piirkonnast. Meeskonda kuuluvad omavalitsusüksused, teadusasutused, reoveepuhastusjaamad ning muud assotsieeruvad organisatsioonid. Projekti käigus tehakse kindlaks ja reastatakse ohtlike ainete allikad partneromavalitsustes. Keskkonda jõudvate heitmete vähendamiseks koostatakse kemikaalidealane tegevuskava.
MIDA ME PROJEKTI KÄIGUS TEEME?
Eelkõige on tegevused suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning tarbijatele. Soovime näidata, kui paljude ohtlike kemikaalidega igapäevaselt kokku puutume ja anda teavet, kuidas saame kaitsta nii enda tervist kui ka keskkonda. Elanikkonnale suunatud kampaania käigus on võimalik inimestel lasta testida enda kodusid, et teada saada, missuguseid ohtlikke aineid meie lähimas ümbruses leidub. Infokampaania abil soovime selgitada laiemale auditooriumile laialtlevinud toodetes sisalduvate kemikaalide mõju.
Omavalitsuste ülesandeks jääb projektis määrata, reastada ja hinnata prioriteetsed ained ning koostada tulemuste põhjal ohtlike ainete allikakaardid. Soovime, et iga Eesti omavalisuse riigihanke korraldamise nõuetesse lisanduksid ka ohtlike ainete kasutamise kriteeriumid. Kemikaalide ohjamise tegevuskava aitab saavutada tervislikumat elukeskkonda. Koostöö omavalitsuste vahel loob eeldused laiaulatuslikuks infolevikuks. Usume, et seeläbi saab iga inimene teadlikumate ja keskkonnasõbralikumate valikute abil vähendada kokkupuudet ohtlike kemikaalidega.
18 projektis osaleva partneri ühiseks sihiks on tutvustada uuenduslikke lahendusi väikesemahuliste saastajate poolt tekitatud ohtlike ainete heitmete vähendamiseks.
PROJEKTIS LÖÖVAD KAASA:
 Lisaks on assotseeruvate partneritena kaasatud ka Turu, Hamburgi ja Lübecki linn.
TAGASI AVALEHELE 

Partnerid

European Regional Development Fund