[intro]Eile toimus Riias inimesi ohtlikest ainetest igapäevatoodetes teavitanud kampaania “Mõtle mida tarbid” lõpuseminar. Partnerid kolmest Balti riigist ja Hollandist esitlesid projekti tulemusi ja tõdesid, et kampaania mitte ainult ei leidnud suurt kajastust vaid tõstis ka inimeste teadlikkust ja innustas tarbimisharjumusi muutma. Nad kinnitasid, et projekti koduleht http://www.thinkbefore.eu jääb ka edaspidi kasulikuks teabeallikaks inimestele, kes soovivad elada oma elu tervislikumalt ning vähendada ohtlike ainete kokteili oma organismis.[/intro]

Tarbijatel on suur jõud 

„Mõtle mida tarbid“ kampaania sai alguse 2011. aasta sügisel. Peamine eesmärk oli suurendada elanikkonna huvi vähem ohtlikke aineid sisaldavate toodete vastu Balti riikides ning anda teada tekkinud nõudlusest ka otsustajatele nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Kampaania algatajad uskusid, et keeruline olukord leiab lahenduse, kui tarbijad on probleemist teadlikumad ning valmis nõudma ohutumaid tooteid. Tarbijate huvi oli suur! Nad väljendasid huvi antud teema vastu (eriti noored lapsevanemad), osalesid aktiivselt korraldatud seminaridel ja infopäevadel, küsisid küsimusi ning jagasid teavet ka teistele.
Üks osa kampaaniast keskendus koolinoortele, et muuta ka nende harjumusi. Koolitati tegevõpetajaid ja tulevasi õpetajaid (tudengid), et nad saaksid oma tundidesse kaasata ohtlike ainete teema.
Kampaania oli lauaulatuslik
Ettevõtmine sai palju tähelepanu kõikide Balti riikide ajakirjanduselt (nii kohalikult kui ka üleriigiliselt meedialt) ning on mõjutanud tarbijate valikuid projektis osalenud ehitusmaterjalide kauplustes. Ka Euroopa Komisjoni poolt 2014. aastal läbi viidud Eurobaromeetri küsitlus näitab positiivset muutust. Kogutud andmete kohaselt on kõigi kolme Balti riigi (Leedu 63%, Läti 53% ja Eesti 48%) elanike mure kemikaalidest tulenevate terviseriskide suhtes kõrgem kui EL keskmine (43%). Ka kampaania ise sai Euroopa Komisjoni tähelepanu osaliseks, kui käesoleva aasta jaanuaris külastas keskkonnavolinik Karmenu Vella ühte projektis osalevat ehitusmaterjalide kauplust Riias. „Mõtle mida tarbid“ kampaania on saanud juba positiivset tagasisidet nii Põhjamaadest, Valgevenest kui isegi Mehhikost. Põhjamaad on huvitatud projekti tulemuste levitamisest oma riikides.

Elav raamatukogu ohtlikest ainetest

Kampaania kodulehelt leiavad inimesed jätkuvalt teavet ohtlikest kemikaalidest, nende mõjudest tervisele ning keskkonnale. Ja mis peamine – nõuandeid, kuidas neid aineid vältida. Kodulehelt leiab ka kampaania raames tehtud testimiste (tooted, vabatahtlike veri, toaõhk ja –tolm) olulisemad tulemused. Seeläbi innustab koduleht tarbijaid muutma oma tarbimisharjumusi ning ärgitab poliitikuid ja ettevõtteid antud teemaga tegelema.
_DSC7256Kodulehe materjalid on mõeldud laialdaseks levitamiseks, et üha enam tarbijaid saaks teadlikemaks. Sealt on leitavad taskuteatmikud, postrid, animatsioonid ja lühifilmid. Samuti leiab kodulehelt käsiraamatud juuksuritele ja õpetajatele. Neid saab edukalt kasutada juuksurite või kooliõpilaste koolitamisel. Kodulehelt leiab samuti mitmeid artikleid ja ka vastuseid esitatud küsimustele – see teeb „Mõtle mida tarbid“ kodulehest tõelise elava raamatukogu. Enamus teavet kodulehel on viies keeles – eesti, läti, leedu, inglise ja ka vene keeles.
„Mõtle mida tarbid“ ütleb „me saame vältida või vähendada riski, et ohtlikud ained meid mõjutavad, kui me valime igapäevatooteid teadlikult“. Seega – teeme selle valiku ning alustame kohe!

Kampaania tulemuste tutvustus Eestis

 Riias osalesid seminaril Eestist Tarbijakaitse ja ka keskkonnaministeeriumi esindajad. Kampaania tulemusi tutvustatakse Eestis laiemalt aga 24.septembril toimuval kokkuvõtval üritusel.
„Mõtle mida tarbid“ (ametlikult LIFE BaltInfoHaz projekt) oli esimene rahvusvaheline LIFE informatsiooni ja kampaania projekt Balti riikides.