Tiedätkö, mitä haitallisia aineita yrityksessäsi on?

Jos yritys haluaa kiinnittää huomiota haitallisten aineiden hallintaan, kannattaa aloittaa kemikaali-inventoinnilla. Inventoinnissa listataan jokaisen käytetyn kemikaalin ainesosat inci-listan tai käyttöturvallisuustiedotteen avulla. Aineiden ympäristö- ja terveyshaittavaikutukset arvioidaan yksitellen ja konsentraatio kemikaalissa huomioidaan niin hyvin kuin se on mahdollista. Tehdyn analyysin perusteella suositellaan haitalliseksi katsottujen kemikaalien korvaamista vähemmän haitallisella tuotteella. Tuotteen käytettävyys ja mahdollinen hintaero otetaan analyysissä huomioon.

Kun uutta tuotetta on kokeiltu, lasketaan saatu kemikaalikuorman väheneminen ja verrataan sitä alkuperäiseen. Huomioon otetaan myös käyttömukavuus ja taloudellisuus. Yritys päättää, otetanko kokeiltu tuote käyttöön, etsitäänkö lisää vaihtoehtoja vai jatketaanko alkuperäisen tuotteen käyttämistä. Kemikaali-inventoinnissa on tärkeää huolehtia ympäristöstä ja työntekijöiden terveydestä taloudellisesti kannattavasti, laadukkaasta lopputuloksesta tinkimättä.

NonHazCity-hankkeessa toteutettiin kemikaali-inventaario mm. kampaamossa. Kampaamoyrittäjän kokemuksista voit lukea allaolevasta Hius- ja kauneusalan erikoisammattilehti Pinnin (10/2018) artikkelista.

Pinni-lehti Tukka putkella13.12.2018