Mida tuleks teada siseviimistlustoodete valimisel?

Paljud ehitusmaterjalides (värvid, lakid, liimid jms) või viimistlusvahendites (põrandakatted, tapeet jms) sisalduvad kemikaalid võivad olla kahjulikud teie tervisele ja keskkonnale. Kui teate, millised ained on ohtlikud, saate valida tooteid, mis sisaldavad vähem ohtlikke aineid.

Kehtivate õigusaktide nõuete  järgi peavad ehitustoodete tootjad tagama oma toodete ohutuse. See tähendab, et ei tohi esineda ohtlike ainete emissioonidest tingitud riske siseruumides (inimestele) ega välisõhus (keskkonnale).  Paljude ehitustoodete kohta on olemas spetsiaalsed nõuded,  mis sätestavad, kuidas neid tooteid testida või „hinnata” nende ohutust. See kehtib alati, kui ehitustootel on CE-märk, mis näitab vastavust ohutusnõuetele. Kui CE-märk puudub, siis nõudeid välja töötatud ei ole, kuid tootja vastutab siiski toote ohutuse eest.

Iga tarbija saab valida ohutumaid alternatiive ja mõjutada oma valikuga turul pakutavat. Kui teate, millised ained on ohtlikud, saate infot otsida siltidelt, mis on tavaliselt olemas ehitussegudel, kuid üksnes väga harva ehitustoodetel. Seetõttu küsige müüjalt, kas toode, mida nad toodavad/müüvad, sisaldab ohtlikke aineid, ning ostke neid tooteid, mis sisaldavad kas vähem või üldse mitte ohtlikke aineid.

Küsige poes julgesti toodete koostise kohta! Teil on selleks õigus. EL-i määrus kemikaalide ja nende ohutu kasutamise kohta (REACH) kohustab müüjaid 45 päeva jooksul vastama küsimustele teatud keemiliste ainete olemasolu kohta müüdavates toodetes. Tootjad ja tarnijad on kohustatud andma infot väga ohtlike ainete sisalduse ja kontsentratsiooni kohta, kui tarbija seda nõuab.


Mõju meie tervisele

paintcan3

Sisetöödeks ettenähtud värvid, lakid ja liimid võivad sisaldada ohtlikke aineid.

Ehkki iga ehitustoode võib olla keemiliselt ohutu, on siiski oluline ja tervisele hea, kui ostate ehitustooteid, mis sisaldavad vähem ohtlikke kemikaale. Seda seetõttu, et õigusaktide  järgi võib erinevates toodetes sisalduda madalates kontsentratsioonides ohtlikke aineid, mis võivad eralduda Teie kodu siseõhku.  Kuna selliseid ohtlike ainete allikaid on palju, võite kokkuvõttes kokku puutuda mitmete erinevate ainete väikeste kogustega, ja seda pikka aega järjest.

Mõned ained võivad põhjustada vähki, mõjutada hormoonsüsteemi, põhjustada allergiaid ja ärritust või kahjustada laste arengut. Mõned neist võivad olla keskkonnas väga püsivad ja bioakumuleeruvad. Need niinimetatud PBT või vPvB ained püsivad kord keskkonda sattunult seal väga kaua ning võivad koguneda toiduahelasse. Selliste omadustega ainete jääke on leitud tööstuspiirkondadest väga kaugel, näiteks Arktika jääkarude verest.

Loe edasi, milliseid aineid ehitusmaterjalides ja viimistlusvahendites vältida.