[intro]Projekti “Mõtle mida tarbid” raames on alanud kampaania, mis aitab tõsta inimeste teadlikkust ehitusmaterjalides ja siseviimistlustoodetes sisalduda võivatest ohtlikest kemikaalidest. Alates maikuust leiab K-rauta kaupluste sisevärvide ja liimide riiulitelt spetsiaalse märgusildi „OHUTUM VALIK“. Kaupluste siseviimistlusosakondadest on võimalik saada ka täiendavaid infomaterjale.[/intro]

Kampaania infostend K-rauta Pärnu poes


Tarbijate teadlikkuse tõstmise kampaania viiakse läbi K-rauta kauplustes Eestis ja Lätis.  Kauplustesse on paigaldatud stendid koos infolehtedega, mis selgitavad, millele siseviimistlustoodete ostmisel tähelepanu pöörata ja miks.
Riiulitelt leiab rohelise märgusildiga tähistatud värvid ja liimid, mis sisaldavad vähem tervise- ja keskkonnaohtlikke kemikaale – nii on tarbijatel lihtsam leida vähem ohtlikke aineid sisaldavaid värve ja liime. See märgusilt on antud ainult sellistele toodetele, mille koostisosasid on Balti Keskkonnafoorumi eksperdid hoolikalt kontrollinud (Rohkem informatsiooni: Märgusildi valikukriteeriumid)
Eurobarameetri* küsitlused näitavad, et peaaegu pool Eesti ja Läti elanikkonnast on teadlikud, et värvid sisaldavad ohtlikke kemikaale. Enne ostmist aga kontrollivad vaid vähesed (ca 20%), kas värv sisaldab tervisele või keskkonnale ohtlikke kemikaale. See on poole vähem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Lisaks näitavad uuringud, et vaid 45% inimestest järgib toote etiketil kirjeldatud ohutusabinõusid.

“Ohutuma valiku” märgusilt Pärnu K-rauta riiulitel


„Esimest korda suuname oma teadlikkuse tõstmise kampaania sellistele toodetele nagu sisevärvid, lakid ja liimid ning selgitame, mida tasuks kodu renoveerimisel ja siseviimistlusmaterjalide valimisel silmas pidada. Värvid, lakid ja liimid võivad saastada siseruumide õhku. Nad võivad sisaldada lenduvaid orgaanilisi  ühendeid, mida kasutatakse lahustina, kuid need ained lenduvad näiteks värvimise ajal ja järel. Värvi- või lakiaurude sissehingamise korral võib esineda tervisehäireid nagu iiveldus, väsimus, peavalu, naha ja silmade ärritus.  Tavaliselt oma koju värvi valides inimene ei mõtle, milliste ohtlike kemikaalidega ta seeläbi kokku puutub ning milline on nende kemikaalide mõju tema ja tema pere tervisele,“ ütles Kai Klein, projektijuht.
Kõige ohutumad on alati tooted, mis kannavad rahvusvaheliselt tunnustatud ökomärgiseid  (näiteks Põhjamaade Luik või Euroopa Liidu Lilleke). Kuid kuna meie turul on ökomärgistega toodete saadavus piiratud, siis tooted märgusildiga „OHUTUM VALIK“ on sobivaks alternatiiviks inimestele, kes otsivad vähem ohtlikke aineid sisaldavaid tooteid.
Kampaania ettevalmistava tegevusena koolitati kõikides Eesti ja Läti K-rauta kauplustes klienditeenindajaid, et nad oskaksid kliente nõustada ohutumatest alternatiividest. Kampaania K-rauta kauplustes kestab 2014. aasta lõpuni.
 
 
Lisainfo:
Heli Nõmmsalu
Balti Keskkonnafoorumi kemikaaliekspert
6597 028, ees.perekonnanimi@bef.ee