Väga ohtlikud ained võivad olla kantserogeensed, reproduktiivtoksilised või keskkonnale eriti problemaatilised. Tarbijatel on õigus end teavitada tarbekaupades sisalduvatest ohtlikest ainetest. See on kirjas Euroopa kemikaalimääruses REACH. Iga infopäring tuleb siiski esitada toote tarnijale eraldi. LIFE-projekt AskREACH keskendub selle teabe kätte saamise hõlbustamisele tarbijatele nutitelefoni rakenduse ja Euroopa andmebaasi kaudu, kuhu tarnijad saavad oma teabe sisestada. Tarbijad saavad seda teavet kasutada ostuotsuse tegemisel ja aidata seega kaasa toodetes nende ainete asendamisele.

Rakendusega Scan4Chem saate vaid mõne hiireklõpsuga skannida toote vöötkoodi ja saata tootenõudjale teabenõude. Tarnijad saavad päringutele vastata individuaalselt või sisestada oma andmed AskREACH-i andmebaasi, nii et see oleks tulevastele rakenduse kasutajatele kohe kättesaadav. Rakenduse edu sõltub tarbijate osalusest: mida rohkem päringuid rakenduse kasutajad esitavad, seda rohkem tarnijaid andmebaasi teabega täidab ja rakendus paraneb.

Scan4Chem on saadaval 15 riigis: Austrias, Horvaatias, Tšehhi Vabariigis, Taanis, Eestis, Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas, Lätis, Leedus, Luksemburgis, Poolas, Portugalis, Serbias ja Rootsis.

Tarnijate andmebaas: tootetarnijana saate esitada teavet oma toodete väga ohtlike ainete kohta LIFE AskREACH-i andmebaasi AskREACH-i tarnijate kasutajaliidese kaudu. Pange tähele, et tarbijaid huvitab eriti see, millised tooted sisaldavad vähem kui 0,1% väga ohtlikke aineid!
Kas te pole kunagi kuulnud oma kohustusest esitada teavet ohtlikest ainetest? Uurige lisateavet enne esimese tarbija päringu saamist!

Lisainformatsioon:
Õigus saada teavet:
Kui toode sisaldab ohtlikke aineid üle 0,1 massiprotsendi, tuleb kogu tarneahelas edastada teave nende olemasolu ja ohutu käitlemise kohta. Tarbijatel on õigus saada seda teavet jaemüüjatelt, importijatelt või tootjatelt. Õigus kehtib enamiku tarbijate kasutatavate tahkete esemete kohta, sealhulgas kodutarbed, tekstiil, kingad, spordirõivad, mööbel, isetehtud tooted, elektri- ja elektroonikaseadmed, mänguasjad, sõidukid, pakendid jne. See ei laiene toodetele, mida reguleerivad eraldi regulatsioonid, näiteks vedelate või pulbriliste tooted (nt värvid, lakid, detergendid ja puhastusvahendid), meditsiiniseadmed, farmaatsiatooted, toit, kosmeetika või loomasööt.

“Väga ohtlikud ained” võivad olla kantserogeensed, reproduktiivtoksilised või keskkonnale eriti problemaatilised. Teabe esitamise kohustus kehtib juhul, kui selliseid aineid sisaldub tootes kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi. Praegu on 209 ainet määratletud kui ohtlikke aineid.

Lingid:
Üksikasjaliku teabe leiate siit:
www.askreach.eu
https://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/communication-in-the-supply-chain